Reseña do Patrimonio Natural e a Biodiversidade de Galicia: ano 2008. (2008)


Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Gómez-Orellana, L & Ferreiro da Costa, J. (2008). Reseña do Patrimonio Natural e a Biodiversidade de Galicia: año 2008. Monografías do IBADER - Serie Biodiversidade. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo

Autores: Ramil Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Gómez-Orellana, L & Ferreiro da Costa, J.
Título: Reseña do Patrimonio Natural e a Biodiversidade de Galicia: ano 2008.
Ano: 2008.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1888-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Reseña do Patrimonio Natural e a Biodiversidade de Galicia: ano 2008. (2008)
 
Voltar