2010: Xestión de Residuos

Curso: Xestión de Residuos xerados nas explotacións gandeiras e nas industrias agrarías de transformación (V Edición).
Dirección: M.E. López Mosquera & M.J. Sainz Oses.
Tipoloxía: Curso de Especialización (USC).
Sede: IBADER / Estación Científica do Courel
Datas: 2009-2010
 
Organiza: IBADER
Colabora: Deputación de Lugo
Créditos: 20
Límite de prazas: 50
 
Obxectivos:
 
Coñecer os tipos e características dos residuos utilizados nas explotacións agrogandeiras.
Coñecer as tecnoloxías máis axeitadas para mitigar o impacto ambiental cara unha actividade agrogandeira sostible.
 
Programa:
 
Produción e caracterización de residuos agrogandeiros: esterco, purín, plásticos, envases, etc.. Créditos: 4,6
Produción e caracterización de residuos agroindustriais: lodos de depuradora láctea, residuos de industrias vitivinícolas, mataderos, conserveiras, etc.. Créditos: 2,5
Produción e caracterización de residuos alleos ás explotacións agropecuarias e reutilizados en terreos agrícolas: residuos sólidos urbáns, lodos de depuradora, algas, etc.. Créditos: 2,4
Contaminación producida por residuos agrogandeiros e agroindustriais.. Créditos: 2,1
Técnicas para a minimización, valorización e reutilización dos residuos agrogandeiros e agroindustriais.. Créditos: 7
Marco legal sobre a planificación dos residuos agrarios de Galicia.. Créditos: 1,4
 
2010: Xestión de Residuos
 
Voltar