Actividades de Difusión

Publicacións do IBADER

As publicacións levadas a cabo polo IBADER intégranse en 4 categorías

Recursos Rurais é unha revista científico-técnica de periocidad anual, que iniciou a súa publicación no ano 2001. A revista esta integrada dentro do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade a revista publícase exclusivamente en formato dixital.

En Monografías do IBADER publícanse Tese de doctoramiento, revisións, documentos científicos e técnicos, así como a reedición de obras fundamentais. As distintas publicacións distribúense actualmente en dúas series: Serie Biodiversidade. Serie Pecuaria. Na colección Cursos publícanse os resultados de reunións, seminarios, xornadas técnicas e de divulgación. Finalmente de forma independente ou preferiblemente en colaboración con outras entidades a unidade de difusión do IBADER publica Libros de carácter científico - técnico vencellados a distintos proyectos ou programas de I+D+i.
 
Recursos Rurais Cursos Libros
     
Serie Biodiversidade Serie Territorio Serie Pecuaria
     
   
Cadernos da E.C. Courel    
Contacto

IBADER
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural.
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo - Galicia (Spain)
info@ibader.gal

Tel 982 824 500  Fax 982 824 501