GI-1934 Territorio & Biodiversidade: Liñas de ID+i

Liñas de ID+i
 • Ordenación do Territorio.
 • Desenvolvemento Rural.
 • Tenencia da Terra e Xestión do Territorio.
 • Modelos numéricos en enxeñaría do terreo.
 • Hidroxeoloxía, xeotecnia e riscos xeolóxicos.
 • Xeocomputación.
 • Conservación e xestión da Biodiversidade
 • Xestión, planificación e avaliación de Espazos Naturais.
 • Monitorización e restauración de Húmidais
 • Análise e xestión de Flora ameazada e exótica.
 • Cambio Global e Cambio Climático.
 • Paleobotánica, Paleoecoloxía, Paleoclimatoloxía.
 • Ecoloxía da Paisaxe
 • Servizos Ecosistémicos
 • Cartografía e valoración ambiental (Teledetección, SIX).
 

Capacidades e servizos de ID+i
 
 •  Xestión territorial para o desenvolvemento sostible
 • Valoración da biodiversidade e do patrimonio natural
 • Aplicacións de Sistemas de Información Xeográfica (SIX)
 • Observación remota e emprego de técnicas LIDAR
 • Cartografía territorial e ambiental (áreas protexidas, hábitats, paisaxes, especies, etc)
 • Análises paleoecológicos e hidroecológicos