GI-1649 Agronomía: Liñas ID+i

Líñas de ID+i
 
 • Xestión da fertilidade do solo de cultivo. Emprego de fertilizantes e emendas.
 • Valorización de residuos en agricultura: obtención e avaliación de fertilizantes, emendas ou substratos de cultivo.
 • Avaliación agroambiental do emprego de fertilizantes e residuos nas terras de cultivo.
 • Indicadores físicos, químicos e biolóxicos da caliad do solo.
 • Avaliación e mellora de sistemas de produción ecolóxica. Ecoloxía agraria e da paisaxe.
 • Avaliación de recursos xenéticos vexetais; conservación e mantemento de bancos de xermoplasma.
 • Caracterización agronómica e xenética; selección e mellora xenética de cultivares.
 • Estudo da aptitude de variedades autóctonas de mazá para a obtención de sidra.
 

Capacidades e servizos de ID+i
 
 • Analítica de solos, plantas, abonos, residuos orgánicos e substratos.
 • Xestión de residuos orgánicos: manexo, dose, época de vertedura, etc.
 • Avaliación agronómica de residuos orgánicos.
 • Asesoramento na reciclaxe.