GI-2016 Creación de Valor Sostible nas Organizacións: Liñas de ID+i

Liñas de ID+i
 
  • Responsabilidade Social Corporativo, Risco Reputacional e Creación de Valor Sustentable.
  • Xestión do Valor Intangible da Empresa. Capital Intelectual e Modelos de Xestión do Coñecemento.
  • Valoración Económico-Financeira do Impacto Ambiental da Actividade Económica.
  • Xeración do Valor Empresarial a través da Dirección do Valor Intelectual. Dirección e Xestión das Persoas.
 

Capacidades e servizos de ID+i
 
  • Creación de Modelos de Xestión de Coñecemento
  • Valoración de Activos Intangibles
  • Valoración do Risco Reputacional e RSC
  • Desenvolvemento de Modelos de Creación de Valor nas Empresas