GI-1649 Agronomia: Persoal

Personal Docente Investigador (PDI)
 
Pereira Lorenzo, Santiago
Catedrático de Universidade
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
santiago.pereira.lorenzo@usc.es
 
López Mosquera, María Elvira
Profesor Titular Universidade
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
melvira.lopez@usc.es
 
Rodríguez López, María Teresa
Profesor Titular Universidade
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
teresa.rodriguez@usc.es
 
Ruíz Nogueiras, Benigno
Profesor Titular Universidade
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
benigno.ruiz@usc.es
 
Díaz Hernández, María Belén
Profesor contratado doutor
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
belen.diaz@usc.es
 
López Fabal, Adolfo
Profesor contratado doutor
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
adolfo.lopez@usc.es
 

Persoal Investigador Contratado
 
Roca Fernandez, Ana Isabel
Contratados posdoutorais
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
anai.roca@usc.es
 
Illera Vives, Marta
Contratados de Contratos e Proxectos
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
marta.illera@usc.es
 
Ramos Cabrer, Ana María
Contratados de Contratos e Proxectos
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
ana.ramos@usc.es
 

Investigadores/as en formación
 
López López, Noelia
Matriculados en etapa de tese
Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Area de Producción Vexetal
Ecola Politécnica Superior. Campus Terra.
noelia.lopez.lopez@usc.es