GI-2016 Creación de Valor Sostible nas Organizacións: Persoal

Personal Docente Investigador (PDI)
 
Piñeiro Chousa, Juan Ramón
Profesor Titular de Universidade
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade
Área de Economía Financeira e Contabilidade
Facultade de Administración e Dirección de Empresas. Campus Terra
j.pineiro@usc.es
 
López Cabarcos, María Ángeles
Profesor Titular de Universidade
Departamento: Organización de Empresas e Comercialización
Área: Organización de Empresas
Facultade de Administración e Dirección de Empresas. Campus Terra.
 
López López, Vicente Ángel
Profesor Titular de Universidade
Departamento: Organización de Empresas e Comercialización
Área: Organización de Empresas
Facultade de Administración e Dirección de Empresas Campus Terra.
vicente.lopez.lopez@usc.es
 
Romero Castro, Noelia María
Profesor Contratado Doutor
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade
Área: Economía Financeira e Contabilidade
Facultade de Administración e Dirección de Empresas. Campus Terra.
noe.romero@usc.es
 
Vázquez Rodríguez, Paula
Profesor Contratado Doctor
Departamento: Organización de Empresas e Comercialización
Área: Organización de Empresas
Facultade de Administración e Dirección de Empresas. Campus Terra
paula.vazquez@usc.es