GI-1729 Recursos zooxenéticos e as suas producións: Persoal

Personal Docente Investigador (PDI)

Iglesias Becerra, Antonio
Profesor Titular de Universidade
Departamento de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias
Area de Producción Animal.
Facultade de Veterinaria. Campus Terra.
 
García Lara, Ignacio
Profesor Titular de Escola Universitaria
Departamento de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias
Area de Producción Animal.
Facultade de Veterinaria. Campus Terra.
 

Colaboradores externos:
 
Monserrat Bermejo, Lorenzo
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 
Miranda Fernandes Estevinho, Maria Letizia
Centro de Investigaçao de Montanha (CIMO). Portugal
 
Cantalapiedra Álvarez, Jesús Juan
Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.