Serie Cursos (02): 2005Rigueiro Rodríguez, A.; Romero Buján, M.I. & Rodríguez Guitián, M.A. (Coord.). (2005). Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade. Recursos Rurais. Serie Curso - 2. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 

O volume "Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade" estrutúrase en tres módulos ou bloques temáticos.

O módulo Compoñentes da Biodiversidade, os relatores centráronse na flora galega ameazada, no interese de conservación da pteridoflora galega, na diversidade sílvica do subsector galaicoasturiano septentrional e as ameazas dos bosques deste territorio, nos fungos superiores como recurso natural e a importancia da súa conservación e na herpetofauna e avifauna galegas.

O bloque de Análise e Valoración dos compoñentes da Biodiversidade dedicouse á exposición sobre a xestión da biodiversidade mediante bases de datos en liña e do programa libre (VegAna), sistema que se vén desenvolvendo exitosamente en Cataluña.

O terceiro módulo, Xestión dos Compoñentes da Biodiversidade, foron abordados temas como a conservación das árbores senlleiras, a conservación "in situ" de flora ameazada mediante microrreservas, a xestión do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, a xestión conservacionista das motogueiras galegas e a expresión territorial da biodiversidade.
 
Autores: Antonio Rigueiro Rodríguez; María Inmaculada Romero Buján & Manuel Antonio Rodríguez Guitián (Coordinadores).
Título: Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade
Recursos Rurais - Serie Cursos, nº 2.
Ano:
2005

ISSN: C-2188-2004
Depósito Legal: 1698-5427
Copyright: IBADER
Serie Cursos (02): 2005
 
Descargas
 • Novas Tendencias na Caracterización e Xestión da Biodiversidade
 • Sumario/Summary
 • Flora endémica amenazada del litoral de Galicia: una visión actual
  Autor: M. Inmaculada Romero Buján
 • Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación
  Autor: Javier Amigo Vázquez
 • Avaliación da diversidade sílvica do subsector galaicoasturiano septentrional: tipos de bosques, valor para a conservación e principais ameazas
  Autor: Manuel Antonio Rodríguez Guitián
 • Los hongos: otros recursos del bosque y su interés de conservación
  Autor: Ignacio García González
 • Herpetofauna de Galicia: situación actual y amenazas que inciden en su conservación
  Autor: Pedro Galán
 • La gestión de la biodiversidad mediante bases de datos en línea y el programario b-vegana
  Autor: Xavier Font
 • Árboles singulares: una propuesta de conservación
  Autor: Antonio Rigueiro Rodríguez
 • Microrreservas, conservación 'in situ' y planes de recuperación de flora amenazada
  Autor: Emilio Laguna Lumbreras
 • Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
  Autor: José Antonio Fernández Bouzas · Jorge Bonache López · Elena Gordillo
 • Matorrales de Galicia: tojales y brezales. Conservación y gestión
  Autor: Elvira A. Díaz Vizcaíno
 • La expresión territorial de la biodiversidad. Paisajes y hábitats
  Autor: Pablo Ramil Rego · Manuel A. Rodríguez Guitián · Marcos Rubinos Román · Javier Ferreiro da Costa · Boris Hinojo Sánchez · José Manuel Blanco López · Mariano Sinde Vazquez · Luis Gómez-Orellana Rodríguez · Ramón Díaz Varela · Susana Martínez Sánchez · Castor Muñoz Sobrino
Voltar