Banco de Datos

Humidais de Galicia (2002)


Ramil-Rego, P., Izco, J., Gómez-Orellana, L., Alvite, R., Cillero Castro, C., Domínguez Conde, J., Muñoz Sobrino, C., Rodríguez Guitián, M., Romero Bujan, I. & Rubinos Roman, M. (2002). Humedales de Galicia. Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Lugo. p 53.

Tradicionalmente identifícase Galicia coa auga, coas súas rías bañadas polo mar e con mil e un ríos que discorren polo seu interior. Esta abundancia de humidais chamou a atención aos primeiros científicos que escudriñaron a natureza de Galicia, considerando o R.P.J. Baltasar Merino no año 1900 con motivo dunha das súas visitas ao Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo) que “no cabe la menor duda de que en aquellas tierras encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía, muy poco estudiadas en España”.

O coñecemento actual dos humidais galegos, en especial dos seus compoñentes bióticos e abióticos, tense incrementado espectacularmente nas últimas décadas, habéndose acadado un nivel de información equiparable ao de outros territorios europeos con maior tradición no estudo de estes medios ecolóxicos. 

Autores:
Ramil-Rego, P., Izco, J., Gómez-Orellana, L., Alvite, R., Cillero Castro, C., Domínguez Conde, J., Muñoz Sobrino, C., Rodríguez Guitián, M., Romero Bujan, I. & Rubinos Roman, M.
Titulo: Humidais de Galicia.
Ano: 2002.

Déposito Legal: LU/372/02
Humidais de Galicia (2002)
 
Descargas
  • Humidais de Galicia
    Ramil-Rego, P.; Izco, J.; Gómez-Orellana, L.; Alvite, R.; Cillero Castro, C.; Domínguez Conde, J.; Muñoz Sobrino, C.; Rodríguez Guitián, M.; Romero Bujan, I. & Rubinos Roman, M. (2002)
Voltar