Banco de Datos

Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (2022)


Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2022). Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds. 2a edició. Generalitat de Catalunya. 

Autores: Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 2a edició.
Título: Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds. 
Año: 2022

Edita: Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya.

Depósito legal: B. 9549-2022

 
Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (2022)
 
Descargas
  • Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (2022)
    Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Voltar