Banco de Datos

Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds (2015)


Servei de Sanitat Vegetal (2015). Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds.  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.
 
Autores: Servei de Sanitat Vegetal. 
Título: Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds. 
Año: 2015

Edita: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 

Dipósit legal: B 15186-2015
 
 Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds (2015)
 
Descargas
  • Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds (2015)
    Servei de Sanitat Vegetal
Voltar