Banco de Datos

Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel, NW Península Ibérica) (2013)

 

 
Rodríguez Guitián, M.A., Romero Franco, R., Real, C., Ferreiro da Costa, J. (2013). Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel, NW Península Ibérica). Recursos Rurais, 9: p 30.
 
Resumo: Se presenta un estudo detallado dos tipos de bosques existentes na Devesa da Rogueira (Folgoso do Courel, Lugo, España) elaborado a partir da información previamente publicada e da realización de novos traballos de inventariación en campo. En total, recoñécense 21 comunidades diferentes de bosques, para as que se describe a súa ecoloxía, caracterización florística e distribución dentro da área de estudio. Tendo en conta a reducida extensión da superficie arborada estudiada (310 ha) e a súa elevada riqueza fitocenótica, a Devesa da Rogueira confírmase como un lugar de excepcional valor ambiental, non só dentro do contexto local ou autonómico, senón dentro da área temperada do NW Ibérico. 

Palabras chave: comunidades arboradas, biodiversidade,cartografía, SIX, Galicia, Cordilleira Cantábrica occidental.

Abstract: We present here a detailed study on the forest communities of the Devesa da Rogueira site (Folgoso do Courel, Lugo, Spain). It comprises previously available information as well as new collected field data that allowed the recognition and mapping of 21 types of woodlands. For each one we describe its floristic composition, the ecological features and the surface covered in the study area. Such a great variety of native tree-dominated communities growing in such a small territory (310 ha) confirms that the study area is an outstanding site in terms of vegetation and habitat
richness not only at local scale but in the temperate NW Iberian context.

Key words: tree-dominated communities, biodiversity, mapping, GIS, Galicia, West Cantabrian Range.

Autores: Rodríguez Guitián, M.A., Romero Franco, R., Real, C., Ferreiro da Costa, J.
Titulo: 
Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel, NW Península Ibérica).
Año:
2013.

Edita: IBADER.


ISSN: 1885-5547
Copyright: IBADER-Universidade de Santiago de Compostela.
Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel, NW Península Ibérica) (2013)
 
Descargas
Voltar