Banco de Datos

Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de galicia (2016)


Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián, M.A., López, H. & Ferreiro da Costa, J. (2016). Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de galicia, en proceso de destrución e desaparición. Cerna (2016). p 21.

Resumen: As políticas mercantilistas e agraristas promovidas desde o século XVIII en grande parte do continente consideraron os queirogais como terreos improdutivos, desenvolvendo distintas actuacións dirixidas á súa substitución por fitocenoses sinantrópicas. Coa entrada en vigor da Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE), este tipo políticas quedaron sen amparo legal, ao incluírse estes ambientes ecolóxicos dentro do listado de hábitats da UE necesitados de protección. Con todo, este novo estatus legal non impediu que en distintas áreas da Rexión Atlántica Ibérica, e nomeadamente en Galicia, continuase a destrución dos queirogais a un ritmo tal que o seu estado de conservación favorable, así como o das especies de flora e fauna silvestre que deles dependen, está seriamente comprometido a curto prazo.

Autores: Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián, M.A., López, H. & Ferreiro da Costa, J. (2016).
Titulo:
Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de galicia.
Ano: 2016.
Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de galicia (2016)
 
Descargas
Voltar