Banco de Datos

Sinopse dos agrosistemas de Galicia (2009)


Ramil-Rego, P. (2009). Sinopse dos agrosistemas de Galicia. In: X. Simon Férnandez, D. Copena Rodriguez (Coord.), Construîndo un rural agroecolóxico:. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Vigo. p 21.

A agricultura ecoloxica, no actual contexto marcado polo Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013, está chamada a ser o motor da transformacion do mundo rural. Con este Congreso quérese abrir un espazo de debare e informacion que permita a posta en comun dos principias desafíos e oportunidades aos que se enfronta a agricultura ecolóxica galega.
Por unha parte, quérese impulsar o Congreso como referenre galego da  investigacion teórica e aplicada en agricultura ecolóxica e por outra, este Congreso aposta novamente por dar voz a aqueles que dia a dia, como agricultores, gandeiros ou silviculrores, se enfrontan ao reto da supervivencia medianre estratexias socialmente activadoras, ambientalmente correctas e economicamente rendibeis.
Preténdese, en definitiva, dar protagonismo a aqueles quenes traballan a prol dun mundo rural mellor no que a agriculcura ecolóxica sexa unha peza fundamenral. Quérese, avanzar no noso nivel de coñecemento sobre o funcionamento dos agroecosistemas e na nosa capacidade de reposta colectiva diante de presións ou perturbacións que poñan en xaque o comportamento dos sistemas produtivos que garanten a nosa alimentacion na actualidade.

Autores:
Ramil-Rego, P.
Titulo: Sinopse dos agrosistemas de Galicia.
Ano: 2009.

Edita: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.


ISBN: 978-84-8158-426-4
Depósito legal: VG 212-2009
Copyright: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
 
Sinopse dos agrosistemas de Galicia (2009)
 
Descargas
  • Sinopse dos agrosistemas de Galicia
    Pablo Ramil-Rego
Voltar