Banco de Datos

Tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reserva de Biosfera “Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, España) (2015)


Rodríguez Guitián, M.A., Romero Franco, R., Ferreiro da Costa, J., Díaz Varela, R. (2015). Tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reservade Biosfera “Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, España). En M.A. Rodríguez Guitián & A. Rigueiro Rodríguez (Coords.): A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Recursos Rurais Serie Cursos n.º 7: p 111.
 
Resumo: Despois de realizar unha caracterización ambiental da Reserva de Biosfera de “Os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá” e un resumo dos cambios acontecidos na súa cuberta vexetal ao longo dos derradeiros 20.000 anos, descríbense os tipos de bosques existentes nesta reserva a partir das referencias dispoñibles e de información inédita. Para rematar, discútese a importancia dos bosques existentes nesta reserva con relación á conservación dos seus valores biólóxicos mediante a aplicación de diferentes criterios.
Palabras clave historia paleoambiental, usos forestais históricos, comunidades arboradas nativas, diversidade vexetal, valor ecolóxico, Serra dos Ancares.

Summary: We present an environmental characterization of the Biosphere Reserve “Os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, Spain) as well as a revision of the changes occurred on its vegetation cover during the last 20.000 years. After this, we describe the native woodland types existing in this territory having in hand the available phytosociological information and new data. Finally, we check the conservation value of these native woodlands under different criteria.
Key words: palaeoenvironmental history, historical forest uses, native forests, vascular plant richness, ecological value, Serra dos Ancares.

Autores: Rodríguez Guitián, M.A., Romero Franco, R., Ferreiro da Costa, J., Díaz Varela, R.
Titulo: A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo).
Ano: 2004.

 
Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.
ibader@usc.es
http://www.ibader.org


ISSN: 1698-5427
Depósito Legal: C-2188-2004
Copyright: Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural (IBADER)
Tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reserva de Biosfera “Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, España) (2015)
 
Descargas
Voltar