Banco de Datos

Medio natural e rede fluvial da provincia de Lugo (2011)


Ramil-Rego, P., de Nóvoa Fernández, B., Ferreiro da Costa, J., Hinojo Sánchez, B.A. & Rubinos Roman, M. (2011). Medio natural e fluvial (Biodiversidade, Patrimonio Natural, Espazos Naturais). In: A. Meixide Vecino, Fernández Fernández, M. & Marey, F. (Coords.). Plan Estratéxico da Provincia de Lugo. Universidade de Santiago. Fundación Caixa Galicia. Deputación de Lugo. Lugo.

A planficación estratéxica é un instrumento fundamental para crear futuro a partir do presente, para afrontar axeitadamente os complexos retos que se lles presentan aos territorios nos albores do século XXI. Sen información estratéxica, sen on coñecemento da realidade, non se poden trazar políticas públicas nin planificar con algunha garantía de eficacia. Esta información, ademais, debe ser fiable, significativa, suficiente e actualizble e, consecuentemente permanente.

Autores: Ramil Rego, P; de Nóvoa Fernández, B; Ferreiro da Costa Javier, J; Hinojo Sánchez, B.A; Rubinos Román M.A.
Titulo: Medio natural e  rede fluvial da provincia de Lugo.
Medio natural e rede fluvial da provincia de Lugo (2011)
 
Descargas
  • Plan Estratéxico de Lugo. Cap. 17
Voltar