Banco de Datos

Manual d’identificació dels hàbitats protegits a la comunitat valenciana


Fabregat Llueca, C & Ranz Ayuso, J. (Eds) (2015). Manual D’Identificaciò Dels Hábitats Protegits a la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009). Col-lecció Manuals Técnics Biodiversitat. 7. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana. Valencia. p 118.
 
El Manual d’identificació dels hàbitats protegits a la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) constituïx una eina amb la qual es pretén facilitar la identificació i el coneixement dels hàbitats que s’indiquen en l’annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació. Es tracta d’hàbitats ja arreplegats en la Directiva d’Hàbitats, però que tenen un significat addicional en el nostre territori; corresponen a ecosistemes rars, fràgils, amb risc de desaparició o que alberguen una elevada concentració d’espècies protegides o endèmiques, per la qual cosa estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental i avaluació ambiental de plans i programes. Per això, la seua identificació en el camp és molt important per a tots els actors implicats: promotors, consultors, administració i societat en general. Per a complir este objectiu, les fitxes del manual s’organitzen en apartats clars i concisos, i destaquen els caràcters que definixen fisionòmicament i ecològicament els hàbitats, les espècies indicadores i la distribució a la Comunitat Valenciana. Esta informació és acompanyada en totes les fitxes per fotografies que mostren l’aspecte de l’hàbitat o alguna de les espècies indicadores, i així fa la seua consulta més amena i agradable per a tot tipus de lectors.

Autors: Fabregat Llueca, C; Soler Marí, J.X; Fabado Alós, J; Casabó Escrig, J; Fos Martín, S;  Nebot Cerdà, J; Laguna Lumbreras, E. 
Titule: Manual D’Identificaciò Dels Hábitats Protegits a la Comunitat Valenciana.
Any: 2015.

Edita:
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana.

ISBN: 978-84-482-6058-3

Depósito legal: V-2905-2015
Copyright: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana
.Tomado de
Manual d’identificació dels hàbitats protegits a la comunitat valenciana
 
Descargas
Voltar