Banco de Datos

Plan de Acción da Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá

 

Ramil Rego, P;  Ferreiro da Costa, J;  Rodríguez Guitián, M.A.; Gómez-Orellana Rodríguez, L; Hinojo Sánchez, B.A.; Rubinos Román M.A.; Cillero Castro, C. (2014). Plan de Acción da Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá.  Deputación Provincial de Lugo. Universidade de Santiago. Lugo. p 54.

A Reserva de Biosfera de Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, ocupa unha superficie de 53.664 ha. Esta Reserva de Biosfera sitúase na zona oriental da provincia de Lugo, incluíndo territorios de 3 municipios: Cervantes, Navia de Suarna e Becerreá.
No presente apartado elaborouse un diagnóstico actual da Reserva. Para unha mellor comprensión estruturouse nas 3 funcións básicas que deben cumprir as Reservas de Biosfera de forma individual.
Conclúese o devandito diagnóstico cunha análise DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas,
oportunidades).


Autores:
Pablo Ramil Rego, Javier Ferreiro da Costa, Manuel Antonio Rodríguez Guitián, Luis Gómez-Orellana Rodríguez, Boris Alejandro Hinojo Sánchez, Marco Antonio Rubinos Román, Carmen Cillero Castro.
Título: Plan de Acción da Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá.

Ano: 2014.


ISBN: 978-84-8192-504-3.
Depósito legal: LU-146-2014. 
Plan de Acción da Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá
 
Descargas
Voltar