Banco de Datos

Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.


Xunta de Galicia, Gobierno del Principado de Asturias. Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. p 80.

Este plan de xestión constitúe un plan para o desenvolvemento sustentable da reserva, e é o instrumento básico para a xestión e planificación deste espazo, cuxa finalidade é o establecemento das liñas xerais de acción e estratexias prioritarias de actuación para o cumprimento dos obxectivos da reserva. A vixencia do presente documento considerarase indefinida, ata que se considere oportuna a redacción dun novo plan de xestión que substitúa a este.


Autoría: Xunta de Galicia, Gobierno del Principado de Asturias.
Título: Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.
Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.
 
Descargas
Voltar