Domingo, 22 de Maio de 2022

2022/05/22: Día Internacional da Diversidade Biolóxica


Día Internacional da Diversidade Biolóxica

Os recursos biolóxicos son os piares que sustentan as civilizacións. Os peixes proporcionan o 20% das proteínas animais a uns 3 000 millóns de persoas. Máis do 80% da dieta humana está baseada en plantas e, aproximadamente, o 80% das persoas que viven nas zonas rurais de países en desenvolvemento dependen de medicamentos tradicionais obtidos da vexetación da súa contorna.
 
Os bosques, ameazados pola deforestación, así como outros ecosistemas, son de vital importancia para sustentar a vida na Terra e xogan un papel importante na loita contra o cambio climático.
 
A saúde do noso planeta tamén xoga un papel importante na aparición de enfermidades transmisibles entre animais e humanos. A medida que continuamos invadindo ecosistemas fráxiles, poñémonos en contacto cada vez maior coa fauna silvestre, o que permite que os  patógenos da vida silvestre esténdanse ao gando e aos humanos.
 
Aínda que cada vez somos máis conscientes de que a Diversidade Biolóxica é un ben mundial de gran valor para as xeracións presentes e futuras, o número de especies e ecosistemas diminúen a un ritmo acelerado debido á actividade humana. Dada a importancia da educación e a conciencia públicas sobre esta ameaza, as Nacións Unidas decidiron proclamar a celebración do Día Internacional da Diversidade Biolóxica cada ano.

 

Construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra


A medida que nuestra comunidad global debe reexaminar nuestra relación con el mundo natural, una cosa es cierta: a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables y vibrantes si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía, solo por nombrar algunos ejemplos.

En este 2022, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es “Construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra”. El eslogan promueve la idea de que la biodiversidad - en donde los ecosistemas y la naturaleza aportan soluciones al clima, los problemas de salud o la seguridad alimentaria e hídrica- es la base sobre la cual podemos reconstruir mejor.


Mais información: [Enlace]


 
2022/05/22: Día Internacional da Diversidade Biolóxica
Compartir
 
Voltar