Banco de Datos

Banco de DatosBanco de Datos do IBADER
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000
O “Banco de Datos do IBADER”, ten como obxectivo facilitar información de carácter bibliográfico no marco de actividades educativas e de investigación científico-técnica, en ambos os casos sen finalidade lucrativa.  
   
O acceso ao Banco de Datos do IBADER é gratuíto. A persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado do mesmo, conforme á Lei e aos termos e condicións que se recollen no AVISO LEGAL incluido no propio Banco de Datos  
   
Desde esta sección, o usuario poderá acceder a diferente información (alfanumérica, cartográfica, documental e multimedia) de libre acceso sobre aspectos relevantes da BIODIVERSIDADE e dos AGROSISTEMAS de Galicia e da Rexión Atlántica europea  
   
O Banco de Datos, e as distintas seccións que o conforman, non constitúe un almacén de obras dixitais e tampouco é un centro de descarga destas. O Banco de Datos recopila, organiza e suministra referencias bibliográficas de distintas obras actuais e antigas, relacionadas co Medio Ambiente e cos usos e aproveitamentos dos recursos naturais. O Banco de Datos e as súas distintas seccións están expostas exclusivamente para un uso educativo, principalmente para os alumnos universitarios do Campus Terra, así como para o apoio á investigación científico-técnica nos ámbitos que desenvolve o IBADER.  
   
A maior parte dos datos incluídos nesta sección son propiedade do IBADER (Universidade de Santiago), autorizándose a súa descarga e uso acorde cos protocolos de Open Access. Inclúense tamén recursos de acceso libre procedentes de diferentes bases de datos (Biblioteca Dixital Mundial, EUR-Lex, BOE, DOG, etc).  
 
O IBADER non é necesariamente titular de todos os compoñentes do contido presente no BANCO DE DATOS e menos aínda dos ligados coas distintas ligazóns a recursos que se atopan fóra do dominio IBADER. Por conseguinte, o IBADER non garante que o uso dos documentos dixitais ou partes dos documentos non estean suxeitos a dereitos de propiedade individual. É responsabilidade dos usuarios determinar se o uso que pretende realizar cos documentos dixitais se adecua ás posibles restricións derivadas da normativa sobre propiedade intelectual, e no seu caso solicitar e obter as correspondentes autorizacións para o seu uso.
 
   
Aquelas persoas ou entidades que consideren necesario a retirada dun documento dixital incluído non Banco de Datos do IBADER, por vulneración dos dereitos de autor ou das súas condicións de explotación, pode poñerse en contacto cos os responsables dá web do IBADER a través de correo electrónico info@ibader.gal, para que a súa solicitude sexa debidamente atendida.