Venres, 13 de Xaneiro de 2023

2023/01/13: Publicado o segundo boletín do Proxecto LIFE IP Wild Atlantic Nature


Os socios do Proxecto LIFE IP Wild Atlantic Nature acaban de publicar o segundo boletín de novidades do proxecto, no cal entre outas novidades, preséntanse as accións de networking desarrolladas polo IBADER que permitiron que a Universidade de Nottingham amplíase el ámbito do seu interessante estudo sobre as turbeiras de cobertor a Galicia, abarcando as turbeiras da Serra do Xistral, e ao NW Irlanda, coas turbeiras de cobertor de Donegal, a través dos socios do Proxecto LIFE IP Wild Atlantic Nature.

O Boletín inclúe ademais, a presentación aos socios do proxecto, do novo proxecto LIFE, 
o LIFE INSULAR, no que están involucrados diversos socios do LIFE IP Wild Atlantic Nature (IBADER, NPWS e Coillte Nature).

O Boletín está dispoñíbel para a súa descarga en:


https://www.wildatlanticnature.ie/communication-materials/

 
2023/01/13: Publicado o segundo boletín do Proxecto LIFE IP Wild Atlantic Nature
Compartir
 
Voltar