Xoves, 02 de Febreiro de 2023

2023/02/02: Día Mundial dos Humidais

02/02/23 DIA MUNDIAL DOS HUMIDAIS
 
Os humidais, designados incorrectamente como zonas húmidas, son ecosistemas azonais que integran distintos tipos de medios acuáticos e de áreas terrestres contiguas que atesouran unha importante xeodiversidade e biodiversidade, e contribúen eficazmente á regulación e provisión de distintos servizos ecosistémicos.
 
A situación a nivel internacional mostra como se seguen degradando e perdendo humidais en todo o planeta. Unha situación que incide igualmente en Galicia onde por desgraza seguimos constatando alteracións e perdas provocadas por accións que buscan a súa transformación en pasteiros ou eucaliptais, o incremento da carga gandeira, a execución de concentracións e reparcelamentos agrícola, a construción de viais ou a urbanización. Un goteo fino pero incesante que pon en xaque a estes singulares ecosistemas e con iso á conservación da biodiversidade no territorio galego. É necesario pois reverter esta situación, incrementar os esforzos na restauración ecolóxica nos humidais, e reducir a valores próximos ao cero, como contempla a Estratexia de Biodiversidade da Unión Europea, aquelas accións que conduzan a unha degradación do seu estado de conservación.
 Declaración de Dr Musonda Mumba, Secretaria Xeral da Convención sobre os Humidais con motivo do Día Mundial dos Humidais 2023


Dondequiera que a terra se atopa coa auga, abunda a vida. Hai humidais en todos os recunchos deste fermoso planeta, e estes son as arterias e veas da paisaxe. Maxestosos e poderosos, os humidais son un espectáculo para a vista.
O Día Mundial dos Humidais celébrase o 2 de febreiro de cada ano. A conmemoración sensibiliza á poboación e aumenta a súa comprensión da importancia crítica dos humidais.
Os humidais sustentan ecosistemas e biodiversidade fundamentais. O 40 % de todas as especies do mundo viven e reprodúcense en humidais. Os humidais albergan unha gran riqueza natural e son esenciais para a vida humana. Son fundamentais para a agricultura e a pesca.
Actúan como fontes e depuradores de auga e protexen as nosas costas. Os humidais son os depósitos naturais de carbono máis grandes do planeta. Ata a data, case o 90 % dos humidais do mundo degradáronse ou perdido.
Estamos a perder humidais a un ritmo tres veces máis rápido que os bosques. É urxente aumentar a consciencia mundial sobre os humidais a fin de deter e investir a súa rápida perda e fomentar accións destinadas a restaurar e conservar estes ecosistemas vitais.
A Secretaría da Convención sobre os Humidais convídalle a unirse o 2 de febreiro de 2023 ás celebracións do Día Mundial dos Humidais, agora recoñecido como un “Día Internacional” das Nacións Unidas.
O tema do día é “É hora da restauración dos humidais”. Dado que só restan sete anos ata 2030 e para cumprir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, o tempo aprema.

O Decenio das Nacións Unidas sobre a Restauración dos Ecosistemas é unha gran oportunidade para que todos reformulémonos e cambiemos a forma en que os seres humanos afectan o medio ambiente, e unha oportunidade para restaurar ecosistemas vitais como os humidais. Mediante a motivación de todos os actores pertinentes, desde o público en xeral ata as principais partes interesadas, estamos a mobilizar a toda unha xeración en favor da restauración dos humidais

Para o Día Mundial dos Humidais 2023, pedimos que actúe de tres formas concretas:
 
• Decisións conscientes para minimizar o noso impacto nos humidais
• Argumentos convincentes para instruír e motivar a outros para que se impliquen na restauración dos humidais
• Acciones audaces e participación nos esforzos de restauración locais

Os gobernos e outras partes interesadas son actores fundamentais para garantir que as medidas de restauración dos humidais póñanse en práctica sobre o terreo. Entre as medidas para impulsar estes esforzos de restauración poden mencionarse as seguintes:

• Creación dun inventario nacional de humidais
• Establecemento de metas específicas para a restauración dos humidais
•  Promoción do uso racional e de boas prácticas de manexo

Sexa parte da solución influíndo no cambio e compartindo connosco as súas historias de esforzos de conservación e restauración desde os seus países e comunidades.

Participe connosco neste Día Mundial dos Humidais e siga as celebracións nas nosas plataformas nas redes sociais.
2023/02/02: Día Mundial dos Humidais
Compartir
 
Voltar