Sábado, 29 de Abril de 2023

2023/04/29: Salvemos as abellas e aos agricultures. Iniciativa Cidadá Europea.

¡Salvemos as abellas e aos agricultores!
Un millón de firmas dunha Iniciativa Cidadá Europea pide aos lexisladores da UE que sigan sendo ambiciosos en materia de medio ambiente
 

A Comisión deu curso o 05/04/2023 á Iniciativa Cidadá Europea (ICE) «Salvemos ás abellas e aos agricultores!: Cara a unha agricultura respectuosa coas abellas para un medio ambiente san».

A Comisión celebra esta iniciativa e recoñece a súa importancia, sobre todo porque as crises interrelacionadas do cambio climático, a contaminación e a perda de biodiversidade constitúen retos cada vez maiores para a agricultura e a seguridade alimentaria de Europa. Unha de cada tres especies de abellas, bolboretas e moscas está en declive na UE, mentres que o 80 % das especies de plantas de florecemento, tanto de cultivo como silvestres, depende da polinización animal. A metade das terras agrícolas da UE xa corre o risco de sufrir déficit de polinización. A ameaza para a existencia de polinizadores o é tamén para a seguridade alimentaria e a vida no planeta.

O éxito desta iniciativa cidadá é un sinal claro do amplo respaldo público á acción en favor dos polinizadores, a biodiversidade e a agricultura sostible. A este respecto, a Comisión pide ao Parlamento Europeo e ao Consello que alcancen rapidamente acordos ambiciosos sobre as propostas lexislativas presentadas, as cales contribuirán a protexer e restaurar os polinizadores europeos e a traducir a ambición dos cidadáns en lexislación.

Acción global en prol a sustentabilidade dos sistemas alimentarios

Para garantir a sustentabilidade dos sistemas alimentarios, a Comisión aprobou, entre outras, as seguintes medidas do Pacto Verde Europeo: a Estratexia «Da Granxa á Mesa» da UE e a Estratexia sobre Biodiversidade, a Lei de Restauración da Natureza, o Regulamento sobre o uso sostible dos praguicidas, a iniciativa revisada da UE sobre os polinizadores, Un novo pacto para os polinizadores e a nova política agrícola común da UE para o período 2023-2027. En conxunto, as propostas e iniciativas da Comisión constitúen unha resposta global ás peticións formuladas na iniciativa.A proposta de Regulamento sobre o uso sostible dos praguicidas establece unha vía ambiciosa para reducir o risco e o uso dos praguicidas químicos na UE, particularmente na agricultura. A Comisión propuxo reducir o risco e o uso de praguicidas químicos na agricultura da UE nun 50 % de aquí a 2030. Dentro duns parámetros definidos para garantir que esta redución global cúmprase a escala da UE, os Estados membros fixarán obxectivos nacionais de redución. As novas medidas velarán por que todos os agricultores e outros usuarios profesionais de praguicidas practiquen a xestión integrada de pragas, na que se barallan en primeiro termo métodos ecolóxicos alternativos de prevención e control de pragas e o posible uso de praguicidas químicos constitúe unha medida de último recurso. Con arranxo ao Marco Mundial da Diversidade Biolóxica, acordado en decembro de 2022 en Montreal, a UE e os seus Estados membros tamén se comprometeron a dividir por dous o risco global que expoñen os praguicidas de aquí a 2030.

A proposta de Lei de Restauración da Natureza tamén contribuirá a reverter o declive das poboacións de polinizadores de aquí a 2030 e a devolver a natureza ás terras agrícolas, concretamente mediante obxectivos específicos de recuperación dos ecosistemas agrícolas. A proposta de Lei de restauración da natureza combina un obxectivo xeral de restauración para a recuperación a longo prazo da natureza nas zonas terrestres e marítimas da UE con obxectivos vinculantes de restauración de hábitats e especies específicos. Estas medidas deben cubrir polo menos o 20 % das zonas terrestres e marítimas da UE de aquí a 2030 e ampliarse finalmente a todos os ecosistemas que necesiten ser restaurados de aquí a 2050.

En conxunto, estas propostas poderían ser un punto de inflexión en materia de conservación dos polinizadores a escala da UE.

Próximas etapas

Máis que propoñer novos actos lexislativos, o prioritario é velar por que as propostas que negocian actualmente os colegisladores, as cales son moi pertinentes en relación con esta ICE, adóptense a tempo e logo cúmpranse oportunamente, xunto cunha execución efectiva da PAC. Máis dun millón de declaracións en apoio desta iniciativa cidadá son un sinal claro e un estímulo para que se manteña o alto nivel de ambición das propostas da Comisión.

Antecedentes

A Iniciativa Cidadá Europea «Salvemos ás abellas e aos agricultores!» reflicte a preocupación pública pola sustentabilidade socioeconómica e ambiental da agricultura europea e pide á Comisión:

1.- eliminar gradualmente os praguicidas sintéticos de aquí a 2035,
2.- restaurar a biodiversidade na agricultura, e
3.- apoiar aos agricultores na transición cara a unha agricultura sostible.

A Iniciativa Cidadá Europea (ICE) púxose en marcha en abril de 2012 como medio para que os cidadáns determinasen as políticas en ámbitos diversos. Unha ICE permite a un millón de cidadáns de polo menos sete Estados membros da UE convidar á Comisión Europea a propoñer lexislación en ámbitos nos que a Comisión ten competencias para facelo. ÍCEA é unha das ferramentas innovadoras clave para promover a democracia participativa a escala da UE.

Ata a data, a Comisión recibiu 125 solicitudes de posta en marcha unha ICE. Ata o de agora, presentáronse nove á Comisión tras alcanzar o limiar dun millón de firmas.

A iniciativa «Salvemos ás abellas e aos agricultores! Cara a unha agricultura respectuosa coas abellas para un medio ambiente san» é a sétima ICE á que a Comisión dá curso. Esta ICE axústase aos chamamentos realizados na Conferencia sobre o Futuro de Europa, a través da cal os cidadáns insistiron na necesidade dunha produción de alimentos segura, sostible, xusta, responsable desde o punto de vista do clima e alcanzable, que salvagarde a biodiversidade e os ecosistemas, e garanta ao mesmo tempo a seguridade alimentaria.

Fonte: Comisión Europea.

Máis información

Comunicación

Iniciativa Ciudadana Europea «¡Salvemos a las abejas y a los agricultores!»

2023/04/29: Salvemos as abellas e aos agricultures. Iniciativa Cidadá Europea.
Compartir
 
Voltar