Venres, 22 de Decembro de 2023

2023/12/22: Publicado o novo número da revista científico-técnica Recursos Rurais (nº 18 - Xullo 2022) en acceso on-line

Dispoñible para a súa descarga na páxina web do IBADER, e no Servizo de Publicacións da USC, o último número da revista científico-técnica, Recursos Rurais (nº 19 - Decembro 2023), cos seguintes contidos:

Jamilou Salissou, I. · Ibrahim Doka, D. · Paradelo Núñez, R. · Baradje, M. · Harouna Maidoukia, A.R. · Addam Kiari, S.· Mahamane, S. · Mohamadou, Y. · Youchaou, A.L.:
Impact des fumures organiques sur les rendements de la tomate et sur la densité des champignons à mycorhizes arbusculaires dans la zone de Saguiya (Niger)   5
Impact of organic manures on tomato yield and density of arbuscular mycorrhizal fungi in the Saguiya area (Niger)

de Luaces, A. · Schröder, K.:
Razones y pasiones: revisión crítica sobre la eucaliptización en España   15
Reasons and passions: critical review of the eucalyptization process in Spain

Rangel, R. · López, J. · Gómez, A. · Perdomo, L.:
Floristic and structural characterization of forest communities in different physiographic units, El Dorado - Tumeremo, Bolívar – Venezuela   55
Caracterización florística y estructural de comunidades de bosques en diferentes unidades fisiográficas, El Dorado - Tumeremo, Bolívar – Venezuela

Alonso Iglesias, P. · Martínez Lago, D. · Hevia Barcón, M.:
Actualización do censo de lobos do norte de Galicia. Valoración crítica sobre metodoloxía e resultados do censo da Xunta de Galicia de 2021-2022   67
Update of the wolf census of northern Galicia. Critical assessment of methodology and results of the 2021-2022 Xunta de Galicia census

Belver, L. · Camiña, M. · Santos, D. · Cantalapiedra, J.:
Las inspecciones administrativas en materia de protección animal en las explotaciones ganaderas  83
Administrative inspections regarding animal protection

 
2023/12/22:  Publicado o novo número da revista científico-técnica Recursos Rurais (nº 18 - Xullo 2022) en acceso on-line
Compartir
 
Voltar