Xoves, 30 de Maio de 2024

2024/05/28: O proxecto LIFE WAN no que participa o IBADER, galardoado co premio da CE “Traballando xuntos pola natureza 2024”

O proxecto LIFE IP Wild Atlantic Nature no cal participa o IBADER, xuntamente con outros oito socios, recibiu o premio outorgado pola Comisión Europea “Working together for nature” na súa edición de 2024.
 
O proxecto desenvólvese en cinco lugares da Rede Natura 2000 de Irlanda, designados polo seu valor na protección dos hábitats de turbeira.
 

O xurado premiou o proxecto LIFE en base ao programa de réxime de pago agroambiental baseado en resultados. A través do mesmo, os agricultores e outros propietarios da terra reciben pagos por obter resultados medioambientais.
 
O sistema proporciona unha alternativa aos programas implantados con anterioridade e que non estaban obtendo bos resultados.
 
O sistema vencella directamente os pagos agroambientais aos agricultores ás condicións ecolóxicas das súas terras, a través dun enfoque baseado en un controles que avalían diferentes tipos de hábitats e o nivel dos servicios ecosistémicos prestados. De este xeito, recompénsase a boa xestión ambiental e incentívase a mellora das terras que obteñen mellor puntuación.
2024/05/28: O proxecto LIFE WAN no que participa o IBADER, galardoado co premio da CE “Traballando xuntos pola natureza 2024”
Compartir
 
Voltar