Xoves, 27 de de 2024

Celebrada a reunión de lanzamento de LIFE GLOBAL

O pasado 25 de xuño de 2024 celebrábase a reunión de lanzamento do proxecto LIFE GLOBAL, no Inbiotec-CESEFOR (León).

Dita reunión serviu de punto de partida, creando os órganos de xestión deste proxecto cuxo obxectivo xeneral é a implementación dunha estratexia transnacional de restauración en 31 espazos Natura 2000 de alto valor de conservación do Norte de España e Portugal, a través de actuacións a pequena escala que suman un total de 1.321,53 ha de superficie, como principal medida de adaptación aos cambios globais actuais. O proxecto persegue a mellora do estado de conservación e a resiliencia fronte ao cambio global de 10 hábitats prioritarios e 3 especies prioritarias que se consideran representativas das rexións atlántica e mediterránea, así como dos 3 escenarios máis vulnerables fronte ao cambio global e de maior valor de conservación para a biodiversidade: zona costeira, humidais continentais e áreas de montaña.

As accións de restauración complementaranse cunha completa estratexia para informar e sensibilizar ao público en xeral sobre a relevancia dos hábitats e especies prioritarios obxectivo, así como trasladar as medidas desenvolvidas e os resultados obtidos do proxecto para o seu replicabilidad a nivel da UE.

LIFE GLOBAL é coordinado polo IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, e desenvolverase durante 64 meses (entre os anos 2024 e 2029) grazas ao esforzo conxunto dun equipo no que participan 11 beneficiarios, entre eles autoridades competentes, universidades e fundacións públicas de España e Portugal.

O proxecto ten un gran carácter demostrativo e piloto, permitindo unha alta transferibilidad e replicabilidad a outros territorios europeos onde as áreas de alto valor de conservación atópanse concentradas e illadas, formando mosaicos complexos moi fragmentados e vulnerables.
Celebrada a reunión de lanzamento de LIFE GLOBAL
Compartir
 
Voltar