Xoves, 09 de Marzo de 2017

2017/03/09: Nova Publicación: uía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia (Cabana, 2016).

Cabana Otero, M. (2016).Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia. Xunta de Galicia. Centro de Investigación Agraria de Mabegondo (CIAM). Mabegondo – Abegondo. A Coruña.
Resumo:

Esta guía pretende ser unha ferramenta de fácil utilización para aqueles agricultores, gandeiros ou xestores de explotacións agrícolas que desexen potenciar a riqueza de plantas, aves, mamíferos, anfibios, réptiles ou invertebrados da súa explotación agraria. Deste modo, non só conseguirán mellorar o medio natural asociado á súa granxa, senón que poderán verse beneficiados por unha serie de servizos que a biodiversidade nos ofrece, entre os que sobresaen a polinización e o control biolóxico das pragas.
Autores: Cabana Otero, M.
Ano: 2016.
Título: Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia.
Editorial: Xunta de Galicia. Centro de Investigación Agraria de Mabegondo.
Lugar: Mabegondo, Abegondo (A Coruña).
ISBN: ----
DL: C2172-2016
Acceso: Libre.


 
2017/03/09: Nova Publicación: uía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia (Cabana, 2016).
Compartir
 
Voltar