Venres, 17 de Novembro de 2017

2017/11/17-Celebrada a reunión de lanzamento do proxecto LIFE FLUVIAL

O 17 de novembro de 2017 tivo lugar a reunión "Kick off" do proxecto europeo LIFE FLUVIAL, na Aula Emilio Murcia do INDUROT, Edificio de Investigación, Campus de Mieres.A reunión contou coa presenza dunha representación de todas as entidades que son socias no proxecto:
 
  • Por parte da Universidade de Oviedo, Jorge Marquínez, Director do INDUROT e Investigador principal do proxecto; Anne Hörlein da Oficina de Proxectos Europeos; Jonas Koppen, do Cluster de Enerxía, Cambio Climático e Medio; e Jesús Valderrábano, Elena Fernández e Laura García, membros do equipo investigador do proxecto;
  • Por parte do IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, Pablo Ramil, Director do IBADER e responsable legal do proxecto na USC, e Javier Ferreiro, responsable técnico do proxecto na USC.
  • Por parte do Concello de Ribadeo, Jaime Pérez Fernández, técnico de medio ambiente.
  • Por ISA-Universidade de Lisboa, Patricia Rodríguez González, do Instituto Superior de Agronomía-Centro de Estudos Florestais;
  • Da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, Jorge M. Branco, xerente Leader 2014-2020.
  • Pola Asociación InterEo, Juan Santiago.
  • Pola empresa EMALCSA, acudiu a técnico Paula Losada Guillén.
  • E por parte de TRAGSA, José Antonio Maira, Xefe de Obra de Lugo, e Daniel Gutierrez Bustillo, Coordinador do Grupo de Obras de Asturias.

A reunión serviu para discutir e clarificar diversos aspectos administrativos, financeiros, as disposicións comúns do Programa LIFE, a estrutura de xestión do proxecto, os aspectos técnicos do proxecto, as accións e socios responsables, fitos, produtos entregables, cronograma e o calendario das próximas tarefas.LIFE FLUVIAL é un proxecto que se desenvolverá do 1 de setembro de 2017 ao 31 de agosto de 2021. O socio coordinador é a Universidade de Oviedo (INDUROT) e os outros socios beneficiarios son: Universidade de Santiago de Compostela (IBADER), Universidade de Lisboa (Instituto Superior de Agronomía), Concello de Ribadeo, InterEo, TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria S. A.), Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos e Emalcsa (Empresa Municipal de Augas de La Coruña). O obxectivo xeral do proxecto é a mellora do estado de conservación de corredores fluviais atlánticos na Rede Natura 2000. Para este propósito, o proxecto desenvolve unha estratexia transnacional para a xestión sostible dos seus hábitats en varias cuncas fluviais atlánticas da Península Ibérica (España e Portugal). 
2017/11/17-Celebrada a reunión de lanzamento do proxecto LIFE FLUVIAL
Compartir
 
Voltar