Venres, 22 de de 2018

2018/06/22: Presentadas dúas novas publicacións do IBADER

O IBADER ven de presentar dous novos libros, publicados no marco dos traballos relacionados co desenvolvemento do proxecto LIFE TREMEDAL. En ambos casos, trátase de publicacións relacionadas coa conservación e xestión de humidais, no ámbito da Rede Natura 2000.

Hábitats de turbera en la Red Natura 2000. Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica
Ramil-Rego, P, Rodríguez Guitián M.A. (Eds.) (2017). Hábitats de turbera en la Red Natura 2000. Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica. Horreum-Ibader, Lugo. 427p.

Conservación e Xestión de Humidais en Galicia
Ramil-Rego, P, Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación e xestión de humidais en Galicia. Horreum-Ibader, Lugo

Ambos traballos están dispoñibles para a súa descarga na web do IBADER (http://www.ibader.gal/fichas/160/Libros-do-IBADER.html)
2018/06/22: Presentadas dúas novas publicacións do IBADER
Compartir
 
Voltar