Sábado, 06 de de 2020

2020/06/06: Novo número da revista Recursos Rurais

Recursos Rurais é unha revista científico-técnica de periocidad anual, que iniciou a súa publicación no ano 2001. A revista esta integrada dentro do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. A revista publícase exclusivamente en formato dixital e consulta libre a través da rede.
 
A Revista Recursos Rurais aceptará para a súa revisión artigos, revisións e notas vinculados á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.
 
A novo número de Recursos Rurais contén
 
Análisis de producciones y rendimientos del sistema de resinación de pica de corteza con estimulación química de doble cara ancha en masas de Pinus pinaster Ait. cuyo objetivo principal es la producción de madera

García Méijome, A. · Martínez Chamorro, E. · Fernández Blanco, E. · Gómez García, E.
 
Revisión del encuadre biogeográfico del Parque Natural do Invernadeiro (Ourense, Galicia) a partir de nuevos datos sobre su cubierta vegetal
 
Rodríguez-Guitián , M.A. · Amigo Vázquez, J. · Pulgar Sañudo, I.
 
El bienestar animal en las explotaciones ganaderas: aspectos legales respecto a la intervención administrativa

Belver , L. · Santos, D · Camiña, M. · Fernández, E. · Cantalapiedra, J.
 
Espacios Naturales en Galicia; un análisis diacrónico de las distintas categorías de protección y de la eficiencia de estas para afrontar el reto de la pérdida de Biodiversidad
 
De Luaces , A. · Schröder, K. · Müller, M.J.
 
Première analyse critique de l’expertise scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France : démarche d’évaluation prospective a l’horizon 2025/2030 et viabilité a long terme(*) 7 mars 2017, ONCFS et MNHN
 
Buson, C.
 
 
Acceso aos artigos.
2020/06/06: Novo número da revista Recursos Rurais
Compartir
 
Voltar