Luns, 15 de de 2020

2020/15/06: Celebración Xornada Técnica


Restauración de Corredores  fluviais e humidais
Xornada técnica de Control de Especies Exóticas

Os vindeiros días 25 de xuño  e 1 de setembro de 2020 celebraranse as Xornadas Técnicas organizadsa polo IBADER en torno restauración de corredores fluviais e humidais, denominada: Xornada técnica de Control de Especies Exóticas. As xornadas desenvolveranse no campo, visitando
áreas de actuación do proxecto Life-Fluvial:

- Ría de Ribadeo, Humidais (25 xuño)
- Humidais do Miño e do Mandeo (1 setembro)

Máis información e Inscripción en ibader@info.gal
 
Actividade Financiada pola Diputación de Lugo


 
2020/15/06: Celebración Xornada Técnica
Compartir
 
Voltar