Venres, 04 de Decembro de 2020

2020/12/03: Celebrada a 2ª Comisión de Seguimento de LIFE FLUVIAL en Galicia

O proxecto LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771) "Mellora e xestión sostible de corredores fluviais da rexión atlántica ibérica", posúe como obxectivo xeral a mellora do estado de conservación de corredores fluviais atlánticos na Rede Natura 2000 en varias cuncas fluviais atlánticas da Península Ibérica (Galicia, Asturias e Portugal Norte). O proxecto está a avanzar a bó ritmo, e conta cun importante conxunto de apoios oficiais, aspecto do que os socios do proxecto se atopan moi agradecidos.
 
Por esta razón, e estando xa programada a súa celebración, dende LIFE FLUVIAL os socios IBADER, ADR Mariñas-Betanzos e EMALCSA organizaron a segunda Comisión de Seguimento do proxecto en Galicia. Esta Comisión serviu para realizar un seguimento das accións que se desenvolven polo proxecto, aportando un punto de vista externo e máis amplo sobre os avances do mesmo. Para elo foron invitados á reunión todos os organismos estatais e autonómicos con competencias en materia de conservación de corredores fluviais da Rede Natura 2000, así como o resto de axentes implicados na xestión dos corredores fluviais (entidades locais, organizacións sen ánimo de lucro, universidades e centros de investigacións, outros proxectos europeos, etc.). O listado de invitados foi o seguinte:
 
Demarcación de Costas de Galicia (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
Confederación Hidrográfica Miño-Sil (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
Augas de Galicia (Xunta de Galicia)
Dirección Xeral do Patrimonio Natural (Xunta de Galicia)
Servizo de Patrimonio Natural de Lugo (Xunta de Galicia)
Servizo de Patrimonio Natural de Coruña (Xunta de Galicia)
Instituto de Estudos do Territorio (Xunta de Galicia)
Rede de Reservas de Biosfera de Galicia
Reserva de Biosfera Terras do Miño
Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses
Reserva de Biosfera Área de Allariz
Reserva de Biosfera Gerês-Xurés
Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
Deputación da Coruña
Concello de Abegondo
Concello de Cambre
Concello de Bergondo
Concello de Betanzos
Deputación de Lugo
Concello de Lugo
Concello de Rábade
Concello de Guitiriz
Vicerreitoría de Coordinacion do Campus de Lugo (USC)
Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT)
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)
Fundación Fragas do Mandeo
Fundación Juana de Vega
AUDASA
 
A reunión celebrouse o xoves 3 de decembro, ás 12:00 h. Debido ás actuais medidas adoptadas pola pandemia orixinada polo COVID-19, tivo que ser organizada en liña, a través de plataforma Microsoft Teams. O evento contou cun breve acto de presentación do presidente da ADR Mariñas-Betanzos, José Antonio Santiso Miramontes, así como do director do IBADER, Pablo Ramil Rego, cuxas entidades son socias de LIFE FLUVIAL, xunto a unha representación do resto de socios do proxecto. Tras a presentación, procedeuse a unha revisión do seguimento das accións concretas de conservación e divulgación do proxecto, verificándose o alcance das actuacións executadas, o impacto que posúen e o valor engadido a nivel europeo do proxecto. O acto concluiu cunha breve sección de debate e cuestións polos asistentes, que agradeceron a invitación e outorgaron parabéns aos resultados de LIFE FLUVIAL.
2020/12/03: Celebrada a 2ª Comisión de Seguimento de LIFE FLUVIAL en Galicia
Compartir
 
Voltar