Martes, 20 de Abril de 2021

2020/04/20:- Inclusión do Parque Nacional das Illas Atlánticas na Lista de Ramsar de Humidais de Importancia Internacional.


O Consello de Ministros autorizou hoxe a inclusión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas (Galicia) na Lista  Ramsar de humidais de importancia internacional
 
Coa inclusión deste humidal na Lista  Ramsar, o número de humidais rexistrados en España ascende a 76 e a superficie ata as 316.789 hectáreas.
 
Coa inclusión realizada polo Ministerio son seis, dos máis de 1.100 humidais inventariados en Galicia, os que se atopan inscritos na Lista de Humidais de Importancia Internacional (Lista  Ramsar). Uníndose deste xeito o Parque Nacional, ás declaracións previas do  Complexo Umia-Grove (BOE 05/12/1989), Rías de Ortigueira e  Ladrido (BOE 05/12/1989),  Complexo de Corrubedo (BOE 05/12/1989),  Lagoa e Areal de Valdoviño (BOE 26/03/1993) e a Ría de Ribadeo (BOE, 04/10/1994).
 
A superficie dos humidais galegos incluídos na Lista de  Ramsar increméntase en 3.091 ha, pasando a representar 10.584 ha, marítimas e terrestres.


 
 
 
O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, autorizou no día de hoxe (20/04/2021) a inclusión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas (Galicia) na Lista do Convenio  Ramsar relativo a humidais de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
 
Coa inclusión deste humidal na Lista  Ramsar, o número de humidais rexistrados polo noso país ascende a 76 e a superficie ata as 316.789 hectáreas. Isto converte a España no segundo país da Unión Europea en número de sitios por detrás do Reino Unido con 174 espazos.
 
O Parque Nacional das Illas Atlánticas localízase na fachada atlántica de Galicia e está integrado por catro arquipélagos: Cíes, Ons,  Sálvora e Cortegada e as augas mariñas que os rodean. Moi próximo ao litoral, ten unha extensión total de 8.542,62 hectáreas, das que o 86% corresponden a superficie mariña.
 
O parque conta cun medio mariño de augas superficiais con fondos rochosos e  arenosos, un medio litoral dinámico e cunha excepcional representación de covas mariñas, ou  furnas. Doutra banda, o medio terrestre destaca polos afloramentos rochosos de granito, os sistemas dunares e algúns mananciais e arroios temporais.
 
UN ESPAZO EXCEPCIONAL
 
O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia ( PNMTIAG), é un espazo de gran espectacularidade paisaxística e dunha gran riqueza tanto pola súa Biodiversidade, como pola súa  Xeodiversidad. Trátase dun espazo excepcional pola súa flora e a súa fauna, no que está confirmada a presenza de polo menos 1.492 especies diferentes (416 de flora, dos que 254 son algas, e 1.076 de fauna, dos que 851 son  invertebrados). Ten unha representación notable de endemismos e de especies ameazadas, unha particular abundancia de aves acuáticas e unha relevante diversidade de peixes, mariscos e outros  invertebrados acuáticos.
 
Integra unha variada vexetación, con presenza de polo menos 8 especies de flora vascular asociadas a humidal ameazadas e 34 endemismos, algúns exclusivos.
 
En canto aos Hábitats de Interese Comunitario, característicos dos humidais, están citados 27 tipos de Hábitats de Interese Comunitario, 6 deles prioritarios e 17 en excelente estado de conservación, por exemplo as Covas mariñas mergulladas ou semisumerxidas e as Lagoas costeiras.
 
ESPECIES AMEAZADAS E  ENDEMISMOS
 
O espazo sobresae pola súa fauna, estando constatada a presenza de ata 52 especies asociadas a humidal ameazadas (48 vertebrados e 4  invertebrados), destacando os grupos de peixes, aves e mamíferos mariños (17, 12 e 12  taxones ameazados respectivamente). Hai descritos un mínimo de 6  endemismos.
 
Resalta o número de aves acuáticas (máis de 20.000 de forma habitual), destacando a gaivota  patiamarela (Larus  michaellis) en período reprodutor (máis do 1% da súa poboación de referencia).
 
Este espazo é Área Protexida do Convenio para a Protección do Medio Ambiente Mariño do Atlántico Nordeste ( OSPAR), é cerco Rede Natura 2000 e está declarado Parque Nacional.
 
O Convenio  Ramsar, adoptado na citada cidade iraniana en 1971, ten como misión a conservación e o mantemento das características dos humidais mediante accións locais e nacionais, e a cooperación internacional. España adheriuse ao Convenio o 18 de marzo de 1982, inscribindo nese mesmo acto dous humidais: os parques nacionais de Doñana e de Táboas de Daimiel.
 
A incorporación á Lista  Ramsar do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que foi formalmente solicitada pola Comunidade Autónoma, satisfai os requisitos técnicos esixidos por  Ramsar, tal e como valorou positivamente o Comité de Humidais na súa 21ª reunión, sendo favorablemente informada pola Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e a Biodiversidade. Tamén foi sometida ao preceptivo trámite de información pública.
 
 
Fonte: Nota de Prensa (20/04/2021). Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Gabinete de Prensa. Pza. San Juan da Cruz 10. Madrid.  bzn-prensa@miteco.es
2020/04/20:- Inclusión do Parque Nacional das Illas Atlánticas na Lista de Ramsar de Humidais de Importancia Internacional.
Compartir
 
Voltar