Axenda

Aibar Guzmán, Beatriz

Nome: Aibar Guzmán Beatriz
Email: beatriz.aibar@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Economía Financeira e Contabilidade
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Org,
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible
 

Aibar Guzmánm Cristina

Nome: Aibar Guzmán, Cristina
Email: cristina.aibar@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Economía Financeira e Contabilidade
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Org.
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible
 

Amaro González, Rafaela María

Nome: Amaro González, Rafaela María.
Email: rafaela.amaro@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Conservación de peixes e moluscos
Web: https://investigacion.usc.gal/investigadores/58238/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 

Bande Vilela, María Belén

Nome: Bande Vilela, María Belén
Email: belen.bande@usc.es
Categoría: Cetedrática de Universidade
Departamento:  Organización de Empresas e Comercialización
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Analise sensorial, avaliación nutricional
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4767/detalle
Liña de investigación:  Alimentación Saudable e Sostible
 

Becerra González, Juan Jose.

Nome: Becerra González Juan Jose.
Email: juanjose.becerra@usc.es
Categoría: Profesor Contratado Doutor
Departamento:  Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Reproducción e Obstetricia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4661/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

Benedito Castellote, Jose Luis

Nome: Benedito Castellote Jose Luis.
Email: joseluis.benedito@usc.es
Categoría: Cetedrático de Universidade
Departamento:  Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Metabolismo e patoloxía animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4662/detalle
Liñas de investigación: Recursos Gandeiros
 

Castillo Rodríguez, Cristina

Nome: Castillo Rodríguez Cristina.
Email: cristina.castillo@usc.es
Categoría: Cetedrática de Universidade
Departamento:  Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Metabolismo e patoloxía animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4662/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

Castro Alberto, Jaime

Nome: Castro Alberto, Jaime.
Email: jaime.castro@usc.es
Categoría: Profesor Contratado Doutor
Departamento:  Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Conservación de peixes e moluscos
Web: https://investigacion.usc.gal/investigadores/58610/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 
 

Castro González, Sandra

Nome: Castro González Sandra
Email: sandra.castro@usc.gal
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Organización de Empresas e Comercialización
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Analise sensorial, avaliación nutricional
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4767/detalle
Liña de investigación: Alimentación Saudable e Sostible
 

Fernández Lorenzo, Juan Luis

Nome: Fernández Lorenzo, Juan Luis
Email: juanluis.fernandez@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Grupo investigación: Sistemas agroforestais e agroecolóxicos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4643/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 

Fernández Marcos, María Luísa

Nome: Fernández Marcos, María Luísa.
Email: mluisa.fernandez@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Edafoloxía e Química Agrícola
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Grupo investigación: Unid Xestión Ambiental e Forestal Sostible
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4692/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 

García González, Ignacio

Nome: García González Ignacio.
Email: ignacio.garcia@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Botánica
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Grupo investigación: Biodiversidade e Botánica Aplicada
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4688/detalle
Liñas de investigación: Medio Ambiente
 

García Herradón, Pedro José.

Nome: García Herradón, Pedro José.
Email: garcia.herradon@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Reproducción e Obstetricia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4661/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 
 

González Hernández, María Pilar

Nome: González Hernández, María Pilar
Email: pilar.gonzalez@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
Grupo investigación: Sistemas agroforestais e agroecolóxicos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4643/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 
 

Hernández Bermúdez, Joaquín

Nome: Hernández Bermúdez Joaquín.
Email: joaquin.hernandez@usc.es
Categoría: Catedrático de Universidade
Departamento:  Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Metabolismo e patoloxía animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4662/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

Iglesias Becerra, Antonio

Nome: lglesias Becerra, Antonio
Email: antonio.iglesias@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Anatomía, Produción Animal e CC Vet.
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Recursos zooxenéticos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4669/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 
 

Lombardero Fernández, Matilde

Nome: Lombardero Fernández, Matilde
Email: matilde.lombardero@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento:  Anatomía, Produción Animal e CC Vet
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Agronomía e ciencia animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4644/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

López Cabarcos, María Ángeles

Nome: López Cabarcos, María Ángeles.
Email: angeles.lopez.cabarcos@usc.es
Categoría: Catedrática de Universidade
Departamento:  Organización de Empresas e Comercialización
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Organ.
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible
 

López Fabal, Adolfo

Nome: López Fabal, Adolfo.
Email: adolfo.lopez@usc.es
Categoría: Profesor Contratado Doutor
Departamento: Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Grupo investigación: Agronomía e ciencia animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4644/detalle
Liñas de investigación: Agrosistemas
 

López Mosquera, María Elvira

Nome: López Mosquera, María Elvira.
Email: melvira.lopez@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría,
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
Grupo investigación: Agronomía e ciencia animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4644/detalle
Liñas de investigación: Agrosistemas
 

Miranda Barrós, David

Nome: Miranda Barros, David
Email: david.miranda@usc.es
Categoría: Cetedrático de Universidade
Departamento: Enxeñería Agroforestal
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñeria
Grupo investigación: Territorio & Biodiversidade
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4726/detalle
Liñas de investigación: Medio Ambiente
 

Muiño Otero, Rodrigo

Nome: Muiño Otero Rodrigo
Email: rodrigo.muino.otero@usc.es
Categoría: Profesor Axudante Doutor
Departamento: Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Metabolismo e patoloxía animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4662/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

Ondina Navarret, Maria Paz

Nome: Ondina Navarret, Maria Paz
Email: mapaz.ondina@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Conservación de peixes e moluscos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4741/detalle
Liñas de investigación: Medio Ambiente
 
 

Outeiro Rodriguez, Adolfo Manuel

Nome: Outeiro Rodriguez, Adolfo Manuel
Email: adolfo.outeiro@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Conservación de peixes e moluscos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4741/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 

Panadero Fontan, Rosario

Nome: Panadero Fontan Rosario
Email: rosario.panadero@usc.es
Categoría: Catedrática de Universidade
Departamento: Patoloxía Animal
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Investigación en Sanidade Animal: Galicia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4660/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 

Pereira Lorenzo, Santiago

Nome: Pereira Lorenzo Santiago
Email: santiago.pereira.lorenzo@usc.es
Categoría: Catedrático de Universidade
Departamento: Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría,
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñeria.
Grupo investigación: Agronomía e ciencia animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4644/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 
 

Piñeiro Chousa, Juan Ramón

Nome: Piñeiro Chousa, Juan Ramón
Email: j.pineiro@usc.es
Categoría: Titular de Universidade
Departamento: Economía Financeira e Contabilidade
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Organ
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible
 

Prieto Lago, Alberto

Nome: Prieto Lago Alberto
Email: alberto.prieto@usc.es
Categoría: Profesor contratado doutor
Departamento: Patoloxía Animal,
Centro: Facultade de Veterinaria.
Grupo investigación: Investigación en Sanidade Animal: Galicia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4660/detalle
Liñas de investigación: Recursos Gandeiros
 
 

Quintela Arias,Luis Ángel

Nome: Quintela Arias, Luis Ángel
Email: luisangel.quintela@usc.es
Categoría: Profesor Titular de Universidade
Departamento: Patoloxía Animal,
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Reproducción e Obstetricia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4661/detalle
Liñas de investigación no IBADER: Recursos Gandeiros
 
 

Ramil Rego, Pablo

Nome; Ramil Rego, Pablo
Email: ramil.rego@usc.es; ramil.rego@gmail.com
Categoría: Profesor Títular de Universidade
Departamento: Botánica
Centro:Escola Politécnica Superior de Enxeñeria
Grupo investigación: Territorio & Biodiversidade
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4726/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 

Rigueiro Rodriguez, Antonio

Nome: Rigueiro Rodríguez, Antonio
Email: antonio.rigueiro@usc.es
Categoría: Catedrático de Universidade
Departamento: Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñeria
Grupo investigación: Sistemas agroforestais e agroecolóxicos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4643/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 
 

Remesar Alonso, Susana

Nome: Remesar Alonso Susana
Email: susana.remesar@usc.es
Categoría: Profesora axudante doutora
Departamento: Patoloxía Animal,
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Investigación en Sanidade Animal: Galicia
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4660/detalle
Liña de investigación: Recursos Gandeiros
 
 

Rodríguez Guitián, Manuel Antonio

Nome: Manuel Antonio Rodríguez Guitian
Email: manuelantonio.rodriguez@usc.es
Categoría: Profesor Contratado Doutor
Departamento: Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro:Escola Politécnica Superior de Enxeñeria
Grupo investigación: Territorio & Biodiversidade
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4726/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 

Rodríguez López, María Teresa

Nome: Rodríguez López,  María Teresa
Email: teresa.rodriguez@usc.es
Categoría: Profesora Títular de Universidade
Departamento: Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Agronomía e ciencia animal
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4644/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 

Romero Castro, Noelia María

Nome: Romero Castro, Noelia María
Email: noe.romero@usc.es
Categoría: Profesora contratada doutora
Departamento: Economía Financeira e Contabilidade
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Organ
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible
 

Romero Franco, Rosa

Nome: Romero Franco, Rosa
Email: rosa.romero@usc.es
Categoría: Títular de Universidade
Departamento: Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
Centro:Escola Politécnica Superior de Enxeñeria
Grupo investigación: Sistemas agroforestais e agroecolóxicos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4643/detalle
Liña de investigación: Agrosistemas
 

Romero Rodríguez, María Ángeles

Nome: Romero Rodríguez, María Ángeles
Email: angeles.romero@usc.es
Categoría: Catedrática de Universidade
Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Analise sensorial, avaliación nutricional
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4767/detalle
Liña de investigación: Alimentación Saudable e Sostible
 

San Miguel Salán, Eduardo

Nome: San Miguel Salán, Eduardo
Email: eduardo.sanmiguel@usc.es
Categoría: Profesor Títular de Universidade
Departamento: Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Conservación de peixes e moluscos
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4741/detalle
Liña de investigación: Medio Ambiente
 

Vázquez Oderiz, María Lourdes

Nome: Vázquez Oderiz María Lourdes
Email: lourdes.vazquez@usc.es
Categoría: Catedrática de Universidade
Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Centro: Facultade de Veterinaria
Grupo investigación: Analise sensorial, avaliación nutricional
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4767/detalle
Liña de investigación: Alimentación Saudable e Sostible
 

Vázquez Rodríguez, Paula

Nome: Vázquez Rodríguez, Paula
Email: paula.vazquez@usc.es
Categoría: Profesora Títular de Universidade
Departamento: Organización de Empresas e Comercialización
Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.
Grupo investigación: Creación de Valor Sostible nas Organ.
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4737/detalle
Liña de investigación: Economía Sostible