Nº 5.- Decembro 2009

A serie Científico-Técnica de Recursos Rurais publica artigos, revisións, notas de investigación e reseñas bibliográficas. Os traballos presentados a Recursos Rurais serán sometidos á avaliación confidencial de dous expertos alleos ao equipo editorial, seguindo criterios internacionais.

O envío dun manuscrito implica: que o traballo non foi publicado con anterioridade, excepto como resumo ou como parte dun libro, revista ou tese doutoral; que non se está considerando a súa publicación noutro medio; que todos os autores e se for preciso as autoridades do centro onde desenvolven o seu traballo, aceptan a súa publicación; cando o manuscrito sexa aceptado para a súa publicación, os autores aceptan ceder automaticamente o copyright á revista; o manuscrito non será de novo publicado en calquera medio ou idioma sen o consentimento dos titulares do copyright.

Recursos Rurais non se responsabiliza da opinión nin dos contidos dos artigos.

Resultado de imagen de CC BY-NC-ND
Nº 5.- Decembro 2009
 
Descargas
 • Sumario/Summary
 • Número completo
 • Avaliação de estado nutricional da mangueira Tommy Atkins no submédio do vale do rio São Francisco: estabelecimento das normas DRIS
  Autor: Pinto, P.A. da C. · Dias, L.E. · Alvarez V., V.H. · Choudhury, M.M. · Vieira, G.
 • Introducción al comportamiento del fuego
  Autor: Ruiz González, A.D.
 • Cambio climático y dinámica del paisaje en Galicia
  Autor: Ramil Rego, P. · Gómez-Orellana, L. · Muñoz-Sobrino, C. · García-Gil, S. · Iglesias, J. · Pérez Martínez, M. · Martínez Carreño, N.· de Nóvoa Fernández, B.
 • Cambio global e incendios forestales: Perspectivas en la Europa Meridional
  Autor: Vélez Muñoz, R.
 • Restauración de montes quemados en condiciones mediterráneas
  Autor: Ramón Vallejo, V. · Susana Bautista, S. · Antonio Alloza, J.
 • Hayas cultivadas memorables de Galicia apuntes históricos, culturales y botánicos
  Autor: Rodríguez Dacal, C.
 • Revisión de las técnicas de identificación cartográfica de áreas quemadas
  Autor: De Santis, A. · Vaughan, P.
 • A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica
  Autor: Cabana Iglesia, A.
Voltar