Benestar animal en experimentación (2016)


Cantalapiedra Álvarez, J., Puerta Villegas, J.L., Yllera Fernández, M.M., Arce Vázquez, V.M., Camiña García, M. (2016). Bienestar animal en experimentación: Normativa aplicable en materia de Formación y Capacitación. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. p 36.
 
Este documento técnico patexase como un manual de apoio para a realización dos cursos de experimentación animal e nel se fai un repaso normativo dos requisitos exixibles para a obtención da capacitación de persoal que traballa en centros  de experimentación animal.

This technical document is displayed as a support manual in order to impart animal experimentation training and  it is also a normative revision of requirements to the gaining of the employees who work in animal experimentation centers training.

Autores: Jesús Cantalapiedra Álvarez, José Luis Puerta Villegas, María del Mar Yllera Fernández, Víctor Manuel Arce Vázquez, Mercedes Camiña García.
Título: Bienestar animal en experimentación: Normativa aplicable en materia de Formación y Capacitación.
Ano: 2016.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1888-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER

Benestar animal en experimentación (2016)
 
Descargas
Voltar