Matanzas domiciliarias de porcino (2016)


Cantalapiedra Álvarez, J.J., Puerta Villegas, J.L., Yllera Fernández, M.M., Blanco Penedo, I., Llonch Obiols, P., Dalmau Bueno, A., Camiña García, M. (2016). Matanzas domiciliarias de porcino: Aspectos sanitarios y de Bienestar Animal. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. p 41.
 
 
Esta monografía trata dos aspectos sanitarios e de benestar animal a considerar nas matanzas domiciliarias de gando porcino e as normas legais e recomendacións a cumprir para un correcto proceso de atordamento e sacrificio destes animais.

This monograph addresses to health concerns and animal welfare which must be considered on domestic slaughters of porcine and legal rules and recommendations in order to accomplish a correct stunning and slaughter of these animals.
 
Autor: Jesús Juan Cantalapiedra Álvarez, José Luis Puerta Villegas, María del Mar Yllera Fernández, Isabel Blanco Penedo, Pol Llonch Obiols, Antoni Dalmau Bueno, Mercedes Camiña García.
Título: Matanzas domiciliarias de porcino.
Ano: 2016
.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1888-8341
Depósito Legal: C 173-2008


Copyright: IBADER
Matanzas domiciliarias de porcino (2016)
 
Descargas
  • Matanzas domiciliarias de porcino: Aspectos sanitarios y de Bienestar Animal
    Jesús Juan Cantalapiedra Álvarez, José Luis Puerta Villegas, María del Mar Yllera Fernández, Isabel Blanco Penedo, Pol Llonch Obiols, Antoni Dalmau Bueno, Mercedes Camiña García
Voltar