Comportamiento y órganos de los sentidos (2016)


Yllera Fernández, M.M., Camiña García, M., Cantalapiedra Álvarez, J. (2016). Comportamiento y órganos de los sentidos de los animales. Monografías do IBADER - Serie Pecuaria. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo. p 52.
 
Esta monografía fai un repaso das características anatómicas e fisiolóxicas  dos órganos dos sentidos de diferentes especies e como ditas características determinan o seu comportamento.
 
This monograph revises the anatomical and phisiological characteristics of the organs of the senses of diferent species and how they determine their behaviour.
 
Autores: María del Mar Yllera Fernández, Mercedes Camiña García, Jesús Juan Cantalapiedra Álvarez.
Título: Comportamiento y órganos de los sentidos de los animales.
Ano: 2016.
 
 
Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.
 
ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1888-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Comportamiento y órganos de los sentidos (2016)
 
Descargas
  • Comportamiento y órganos de los sentidos de los animales
    María del Mar Yllera Fernández, Mercedes Camiña García, Jesús Juan Cantalapiedra Álvarez
Voltar