Serie Cursos (01): 2004Merino, A. & Omil, B. (Coord.). (2004). Xestión de Solos Forestais: produción sostible e calidade ambiental. Recursos Rurais. Serie Cursos - 1. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 

O presente volume, o primeiro da serie Cursos da revista Recursos Rurais, Xestión de Solos Forestais: produción sostible e calidade ambiental recompila, de maneira didáctica, as importantes funcións que desempeña o solo nos sistemas forestais. Abordanse unha serie de coñecementos que xeralmente non se inclúen na docencia de primeiro e segundo ciclos universitarios, pero que son necesarios para resolver as actuais esixencias ambientais e de produción no sector forestal.

O contido da publicación organizouse en diferentes temáticas: Propiedades e limitacións dos solos para a xestión forestal sostible, Xestión sostible de solos forestais, Conservación e recuperación de solos forestais, Solos forestais e calidade ambiental.
 

Autores: Agustín Merino & Beatriz Omil
Título: Xestión de Solos Forestais: produción sostible e calidade ambiental
Recursos Rurais - Serie Cursos, nº 1.
Ano: 2004.

ISSN: C-2188-2004
Depósito Legal: 1698-5427
Copyright: IBADER

 
Serie Cursos (01): 2004
 
Descargas
 • Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental (nº completo)
 • Sumario/Summary
 • Solos forestais das rexións templado-húmedas
  Autor: Rosa Calvo de Anta
 • Microbiología y bioquímica del suelo forestal
  Autor: M Tarsy Carballas
 • El papel de los hongos en los suelos forestales
  Autor: Francisco J. Fernández de Ana-Magán
 • Condiciones de las masas forestales y su relación con las propiedades de los suelos I
  Autor: Roque Rodríguez Soalleiro
 • Condiciones de las masas forestales y su relación con las propiedades de los suelos II: Fertilidad y Nutrición
  Autor: Federico Sánchez Rodríguez
 • La preparación del suelo en la repoblación forestal
  Autor: Rafael Serrada Hierro
 • Efeitos da preparção do terreno nas propriedades do solo e na resposta das plantas em sistemas florestais e agro-florestais
  Autor: Afonso Martins
 • Propiedades de los suelos forestales de montaña
  Autor: Juan F. Gallardo Lancho
 • La gestión del suelo en el sistema PEFC de certificación y su incidencia en la selvicultura
  Autor: Francisco Dans del Valle Braulio Molina Martnez
 • A promoção da produção florestal através da gesto dos resíduos de abate e da fertilizao
  Autor: Manuel A.V. Madeira
 • Recuperación de suelos degradados, reutilización de residuos y secuestro de carbono. Una alternativa integral de mejora de la calidad ambiental
  Autor: Felipe Macías
 • Recuperación de suelos en montes incendiados
  Autor: José A. Vega
 • Aprovechamiento de la biomasa forestal y la conservación de los suelos
  Autor: Agustín Merino Miguel Balboa
 • Erosión de solos e calidade das augas en sistemas forestais
  Autor: Francisco Díaz-Fierros Viqueira
 • Suelos forestales en un ambiente de lluvia ácida y estrategias para recuperarlos
  Autor: Karl Josef Meiwes Hennnig H. Meesenburg
 • The Carbon Cycle in Forest Ecosystems
  Autor: E. P. Farrell
 • Contaminación por oligoelementos en sistemas forestales
  Autor: Esperanza Álvarez Rodríguez
 • Manexo do solo e biodiversidade vexetal
  Autor: Antonio Rigueiro Rodríguez
 • Valor y valoraciones del suelo
  Autor: Roxelio Pérez Moreira
Voltar