Serie Cursos (03): 2006Rigueiro Rodríguez, A. Fernández Lorenzo, J.L. & Pérez Becerra, V. (2006). Curso de Micoloxía. Recursos Rurais. Serie Cursos - 1. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 

Os fungos e os cogomelos constitúen un mundo apaixonante ó que hai que achegarse con prudencia, xa que xunto a especies comestibles de delicado aroma e agradable sabor conviven estirpes tóxicas, algunhas incluso letais. E a única regra válida para evitar intoxicacións é o coñecemento das especies máis importantes, comestibles e tóxicas, ó que contribúen os cursos de divulgación.

O volume "Curso de micoloxía", cun enfoque teórico-práctico, trata tanto aspectos introdutorios e xerais como temáticas de grande utilidade práctica para desenvolverse con seguridade no eido do recoñecemento dos cogomelos comestibles e velenosos de maior interese, pois adentrarse no reino dos fungos, especialmente nos ámbitos culinario e gastronómico, conleva riscos se non se posúen uns coñecementos mínimos.

Neste volume abórdanse temas de introdución á micoloxía, ecoloxía dos cogomelos, cogomelos comestibles, o mundo das boletáceas, os cogomelos tóxicos e medicinais, os cogomelos parasitos que causan doenzas ás especies forestais, o cultivo dos cogomelos, etc.
 

Autores: Antonio Rigueiro Rodríguez; Juan Luis Fernández Lorenzo & Vanesa Pérez Becerra
Título: Curso de Micoloxía
Recursos Rurais - Serei Cursos, nº 3.
Ano: 2006

ISSN: C-2188-2004
Depósito Legal: 1698-5427
Copyright: IBADER

 
Serie Cursos (03): 2006
 
Descargas
 • Curso de Micoloxía
 • Sumario/Summary
 • Cogomelos comestibles en Galicia
  Autor: Rigueiro Rodríguez, A.
 • Introducción á macromicoloxía
  Autor: Fernández Lorenzo, Juan Luis
 • Bioacumulación de metales pesados y otros contaminantes en macromicetos
  Autor: Alonso Díaz, J.
 • Intoxicaciones por hongos en animales domésticos
  Autor: Romero Franco, R.
 • Uso medicinal dos cogomelos
  Autor: Marisa Castro · Francisco Xavier Martins
 • O cultivo de cogomelos en Galicia
  Autor: Rodríguez Fernández, A.
 • Tres importantes macromicetes xilófagos patóxenos das especies forestais en Galicia
  Autor: Francisco J Fernández de Ana-Magán
 • Inventariación micolóxica no Lic dos Sobreirais do río Arnego (A Golada, Pontevedra)
  Autor: Francisco J Fernández de Ana-Magán · A. Castro Batán
 • As intoxicacins por cogomelos, efectos nocivos e tratamento
  Autor: Marisa Castro Francisco Xavier Martins
Voltar