Serie Cursos (04): 2006Alvarez López, C.J. & Marey Pérez, M.F. (2006). O desenvolvemento rural de Galicia. Recursos Rurais. Serie Cursos - 4. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 

Dentro do ámbito da actividade investigadora e de divulgación do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da Universidade de Santiago de Compostela, considerouse axeitado dar a coñecer as reflexións sobre a situación actual e as perspectivas de futuro do noso medio rural a principios do século XXI.

Este número da serie Cursos da revista do IBADER, Recursos Rurais, "O desenvolvemento rural de Galicia", contén documentos e traballos científicos, a enumeración de resultados ou actividades, así como exposicións de propostas. O cal o converte nun documento adecuado para reflexionar sobre o futuro do medio rural galego.
 
Autores: Carlos José Álvarez López & Manuel Francisco Marey Pérez (Coords).
Título: O desenvolvemento rural de Galicia.
Recursos Rurai - Serie Curso, nº 4.
Ano: 2006.

ISSN: C-2188-2004
Depósito Legal: 1698-5427
Copyright: IBADER
 
Serie Cursos (04): 2006
 
Descargas
 • O desenvolvemento rural de Galicia
 • Sumario/Summary
 • Evolución das medidas socio-estructurais agrarias: A progresiva configuración das política de desenvolvemento rural
  Autor: D. Edelmiro López Iglesias · Mar Pérez Fra
 • Os Programas de Desenvolvemento Rural. A experiencia de EuroEume
  Autor: Miguel Teijido Sotelo
 • Aplicación do Programa PRODER II por parte da asociación GAL Terra das Mariñas. Algunhas leccións aprendidasJorge Blanco Balln
  Autor: Jorge Blanco Ballón
 • A práctica cotia do LEADER +
  Autor: Francisco Rozados Rivas
 • A experiencia da Asociación Eo-Rodil
  Autor: Fco. Javier Pérez Novo
 • La evolución del uso del territorio en Galicia
  Autor: Manuel Fco. Marey Pérez
 • La opinión de los agricultores gallegos sobre su desarrollo
  Autor: Carlos José Álvarez López
 • A evolución socioeconmica dos sectores rurais galegos
  Autor: Francisco Sineiro García
 • Elementos de cambeo na sociedade rural galega: Ascooperativas
  Autor: Manuel Jordán Rodríguez
 • A opinión dos axentes de representación no medio rural
  Autor: Francisco Bello Bello
 • A experiencia na formación dos técnicos agrarios
  Autor: Xoán Carlos Carreira Pérez
 • A experiencia na formación de técnicos para o desenvolvemento rural.
  Autor: Luis Ortiz Torres
 • La experiencia en el trabajo en lo rural: Los ingenieros técnicos agrícolas
  Autor: José Armando Rey Rodríguez
 • La experiencia en el trabajo en lo rural. Los ingenieros técnicos forestales
  Autor: Miguel Ángel Direito Caamaño
 • La evolución de la investigación en el campus de Lugo
  Autor: Ramón Mazoy Fernández
 • O departamento de enxeñería agroforestal como elemento de investigación para o medio rural
  Autor: Javier Bueno Lema
 • A investigación enolóxica
  Autor: Ignacio Orriols Fernández
 • A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos
  Autor: Francisco Javier López González
Voltar