Serie Cursos (07): 2014


 
Rodríguez Guitian, M.A. & Rigueiro Rodríguez, A. (Coord.). (2014). A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo). Recursos Rurais. Serie Cursos - 7. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.

 

O ciclo de conferencias Luis Asorey (Organizado pola Real Academia de Ciencias, Deputación de Lugo, Universidade de Santiago) do ano 2013 representou a edición número 24 desta actividade e dedicouse á Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá, xa que o ano anterior centrárase na Reserva de Biosfera Terras do Miño. O eixo central nos dous casos foi poñer de relevo os valores naturais destes territorios e achegarse a técnicas de desenvolvemento rural sostible encamiñadas a fixar poboación e mellorar o nivel de vida dos habitantes sen comprometer os valores naturais, culturais e doutro tipo.
 
No caso da edición de 2013, dedicada como xa indicamos aos Ancares, tratáronse temas como as Reservas de Biosfera de Galicia, o Plan de Acción da Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá, a xestión forestal nos espazos protexidos, a tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reserva de Biosfera dos Ancares, a agricultura e gandeiría ecolóxicas como alternativas de interese para a Reserva de Biosfera dos Ancares, as producións non madeireiras do monte na Reserva de Biosfera dos Ancares e as especies e hábitats de interese para a conservación na Reserva de Biosfera dos Ancares. As sete ponencias que formaron parte deste ciclo de conferencias inclúense na publicación que presentamos dentro da Serie Cursos da Revista Recursos Rurais, editada o Instituto de Biodiversidadde Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da USC.
 

Autores: Manuel Antonio Rodríguez Guitían & Antonio Rigueiro Rodríguez (Coords).
Título: A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo)
Recursos Rurais - Serie Cursos, nº 7.
Ano
: 2014.

ISSN: 1698-5427
Depósito Legal: C-2188-2004
Copyright: IBADER
Serie Cursos (07): 2014
 
Descargas
Voltar