Catálogo da flora de Galicia (2008)

 
Romero Buján, M.I. (2008). Catálogo da flora de Galicia. Monografías do IBADER. Serie Biodiversidade. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

Hai 100 anos a Flora de Galicia de Baltasar Merino sinalaba a 1.854 plantas como integrantes do patrimonio natural galego. A recompilación de citas florísticas e novidades taxonómicas publicadas ao longo destes anos, permitiron inventariar en 2.391 plantas ao compendio da flora vascular galega, distribuída en 801 xéneros e 157 familias. O resultado, é froito do esforzo de numerosos autores que fixeron posible que se manifeste un notable avance no coñecemento florístico galego e o seu contexto bérico.
 
O catálogo actual preséntase ordenado alfabeticamente por familias e dentro delas por xéneros. Para cada taxón inclúese as referencias bibliográficas e información relativa á súa localización provincial.

Autor: María Inmaculada Romero Buján.
Título: Catálogo da flora de Galicia.
Ano: 2008.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Catálogo da flora de Galicia (2008)
 
Descargas
  • Catálogo dá flora de Galicia
    María Inmaculada Romero Buján
Voltar