Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e doutras froiteiras:contribucións para a historia agraria de Galicia (2022)


Fernández López, X.F. (2022). Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e doutras froiteiras: contribucións para a historia agraria de Galicia. Monografías do IBADER. Serie Biodiversidade. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

“Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e doutras froiteiras: contribucións para a historia agraria de Galicia” comprende cinco artigos de Xoán F. Fernández López. Escritos no período que vai de 1992 a 2014, tratan varios temas sobre a agricultura desenvolta en Galicia no pasado. Neste limiar vou comentar dous aspectos. 

Un deles trata das palabras que herdamos para nomear as formas de manexo do monte e as aplicadas ó cultivo do castiñeiro. Este meu modo de ver os seus artigos débese a que Xoán F. cultivaba a palabra escrita na lingua galega e ás palabras destinadas a nomear as actividades agrícolas e de usos do monte outorgáballes moita importancia. 

 
Autores: Xoán F. Fernández López
Título: Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e doutras froiteiras:contribucións para a historia agraria de Galicia.
Ano: 2022.
 
Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición dixital: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Do monte, das aveas, dos castiñeiros, dos pomares e doutras froiteiras:contribucións para a historia agraria de Galicia (2022)
 
Descargas
Voltar