Especies Exóticas Invasoras en Galicia (2019)


Ramil-Rego, P., Vales, C. (Eds.) (2019). Especies Exóticas Invasoras: situación e propostas de mitigación. Monografías do IBADER. Serie Biodiversidade. IBADER. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.


 
A prevención e control das especies exóticas invasoras debe sustentarse, como recoñece a propia Unión Europea, sobre o coñecemento científico-técnico e para iso é necesario crear e dotar as estruturas necesarias que permitan monitorar as distintas especies exóticas presentes na nosa comunidade, e especialmente as recentemente establecidas, analizando e valorando as súas regas actuacións e potenciais, establecendo protocolos e medidas para o seu control, mitigación ou erradicación, executando estas e controlando a súa eficiencia. Pero a loita eficaz contra as especies exóticas invasora esixe ademais o cumprimento doutros dous aspectos. Por unha banda, a coordinación das distintas administracións públicas, que deben responder ao unísono fronte a esta grave problemática ambiental, superando as malas prácticas que de forma recorrente viñéronse realizando tanto en relación co uso de espécimes exóticos de potencial invasor, como na creación de medios ou condicións ambientais que son aproveitados eficazmente polas neófitas. Finalmente, é necesario fortalecer e redimensionar a participación pública, implicando a distintas entidades públicas e privadas, e á sociedade en xeral, xa que sen a concienciación e apoio da sociedade galega é imposible dar unha resposta racional e eficaz a esta grave ameaza.

Autores: Ramil-Rego, P; Vales, C. (Eds.)
Título: Especies Exóticas Invasoras: situación e propostas de mitigación.
Ano: 2019.

Edita: IBADER. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario s/n. E-27002 Lugo, Galicia.

ISSN edición impresa: 1888-5810
ISSN edición dixital: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Copyright: IBADER
Especies Exóticas Invasoras en Galicia (2019)
 
Descargas
 • Libro Completo
  Ramil-Rego, P., Vales, C. (Eds.)
 • Introdución
  Os Editores
 • Especies Exóticas Invasoras en Galicia: Un problema preocupante en la protección de la Biodiversidad
  Pablo Ramil Rego; Manuel A. Rodríguez Guitián; Luis Gómez Orellana; Javier Ferreiro da Costa; Hugo López Castro
 • Invertebrados exóticos invasores en Galicia: situación e problemática
  Adolfo Cordero-Rivera; María Calviño-Cancela; Jonatan Rodríguez; Sandra Rojas-Nossa; Serena Santolamazza-Carbone
 • Macroalgas invasoras en Galicia (NO Península Ibérica), una historia interminable
  Javier Cremades
 • Plantas exóticas invasoras en Galicia. Doce años de avances en el conocimiento
  Jaime Fagúndez
 • Os mamíferos exóticos invasores de Galicia: Revisión da situación actual e a súa xestión
  Rafael Romero Suances
 • Medios Insulares: antropización y expansión de especies exóticas invasoras. Situación en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas
  José A. Fernández-Bouzas; Débora Díaz Gato; Manuel González Baz; Manuel A. Rodríguez Guitian; Javier Ferreiro da Costa; Hugo López Castro; Carlos Oreiro Rey; Luis Gómez-Orellana; Castor Muñoz Sobrino; Pablo Ramil-Rego.
Voltar