2011: Ano internacional dos Bosques


Curso de verán 2011 Ano internacional dos bosques

Título: 2011 Ano internacional dos bosques: unha aproximación desde Galicia
 Dirección: Manuel Antonio Rodríguez Guitián.
Secretaría: Javier Ferreiro da Costa.
Tipoloxia: Curso de Verán da USC
Sede: IBADER & Estación Científica do Courel
Datas: 19-22/07/2011
 
Organiza: Estación Científica do Courel - IBADER
Colabora: Deputación de Lugo.
Horas lectivas: 30
Límite de prazas: 50
 
Resumo
 
O 20 de decembro de 2005, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a resolución pola que se declaraba 2011 Ano Internacional dos Bosques. Coa devandita resolución iniciábase o proceso de organización de actividades para concienciar á sociedade do problema que supón para todo o planeta a desaparición anual de máis de 13 millóns de hectáreas de bosques, así como a promoción de iniciativas encamiñadas a fomentar o aproveitamento sostible, a conservación e o incremento da superficie ocupada polas masas arboradas e o intercambio de coñecementos sobre estratexias que freen a deforestación e a degradación forestal.
 
Dentro deste marco conceptual, o seminario a desenvolver ten como obxectivo achegar á nosa sociedade un diagnóstico do estado actual das masas forestais de Galicia, centrado naquelas que corren un maior risco de desaparición ou degradación, os bosques autóctonos, así como a definición de alternativas de xestión que garantan o seu valor ecolóxico e posibilidades de aproveitamento no futuro.

As ponencias do curso foron publicadas posteriormente en:
 
Rodríguez Guitián, M.A. & Ferreiro da Costa, J. (Coords.) (2012). 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia. Recursos Rurais. Serie Cursos - 6. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 
Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia. (Descarga: IBADER)
Bosques e plantacións forestais: dous ecosistemas claramente diferentes
Autor: Cordero Rivera, A.
 
Configuración y transformacion del paisaje del NW ibérico durante el final de los tiempos glaciares, el Holoceno y el Antropoceno
Autor: Ramil Rego, P. · Muñoz Sobrino, C. · Gómez-Orellana, L. ·Rodríguez Guitián, M.A. · Ferreiro da Costa, J.
 
Propuesta de clasificación multicriterio para los bosques de Galicia (NW ibérico)
Autor: Rodríguez Guitián, M.A. · Ramil Rego, P. · Ferreiro da Costa, J.
 
El bosque: sumidero de carbono y fuente de energía
Autor: Merino García, A.
 
Xestión forestal para a conservación das aves: revisión dalgúns aspectos de interese
Autor: de Castro Lorenzo, A.
 
Etnobotánica forestal: revisión y experiencias de estudio en Galicia (NW España)
Autor: Romero Franco, R. · Rodríguez Guitián, M.A.
 
Árbores e formacións senlleiras en Galicia (NW España)
Autor: Bernárdez Villegas , J.G. · Rigueiro Rodríguez, A.
 
Carballos emblemáticos de Galicia. Mourente e O Pelete, escenarios patrimoniais modélicos
Autor: Rodríguez Dacal, C.
 
 
2011: Ano internacional dos Bosques
 
Voltar