2012: Lodos e solos agrícolas


Curso de verán Boas prácticas na utilización de lodos de depuradora en solos agrícolas, forestais e espazos degradados

Título: Xornadas sobre boas prácticas na utilización de lodos de depuradora en solos agrícolas, forestais e espazos degradados
 Dirección: M.E. López Mosquera & M.R. Mosquera Losada
Secretaría: S. Seoane Labandeira
Tipoloxía: Curso de Veran da USC (2012)
Lugares de celebración: IBADER
Datas: 5-7/09/2012.
 
Organiza: IBADER
Colabora: Xunta de Galicia.
Horas lectivas: 23
Límite de prazas: 50
 
PROGRAMA
 
5 de setembro
9:30 Inauguración do curso.
10:00 Estado actual da lexislación sobre o uso agrícola de lodos a nivel europeo, estatal e autonómico.
Dona Verónica Tellado Barcia. Subdirección Xeral de Residuos e Solos Contaminados. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Dona Patricia Ulloa Alonso. Subdirección Xeral de Apoio a Explotacións Agrarias. Consellería do Medio Rural.
11:30 Pausa café
12:00: Normativa espa?ola de solos contaminados: metais pesados. Dra. Rosa Calvo de Anta. Dpto. Edafoloxía e Química Agrícola. Universidade de Santiago de Compostela (USC)
16:00: Elementos potencialmente tóxicos (EPT). Dra. Rosa Mosquera Losada. Dpto. Produción Vexetal. USC.
17:00:  Contaminación de tipo microbiano e a súa corrección por etapas de hixienización de lodos e de substratos ou emendas. Dr. Manuel Bao. Dpto. Enxe?aría Química.USC.
18:00 Descanso
18:30 Contaminantes orgánicos. Dona M. Carmen Mosquera Losada. Universidade Santiago de Compostela.
19:30: O problema dos olores. Mitigación. Dr. Francisco Omil. Dpto. Enxe?ería Ambiental e Bioprocesos. USC.
 
6 de setembro
9:30: Valorización agronómica de lodos de EDAR e agroindustriais en terreos agrícolas e forestais.
Dona Josefa de León Blanco. Empresa AGROAMB. Dra. Rosa Mosquera Losada. Dpto. Produción Vexetal. USC. Dra. M. Elvira López Mosquera. IBADER. USC.
11:30 Pausa café
12:00: Valorización de lodos en espazos degradados: Dr. Felipe Macías Vázquez. Dpto. Edafoloxía e Química Agrícola.USC.
16:00: VISITA PRÁCTICA: Visita depuradora de Lugo e empresa xestora de residuos AGROAMB (4 horas)
 
7 de setembro
10:00: Compostaxe de lodos de depuradora.
Dr. Domingo Pérez. Dpto.de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Universidade de Vigo
11:30 Pausa café
12:00: Tecnosoles
Dr. Felipe Macías García. Empresa TEN.
16:00: VISITA PRÁCTICA: Visita elaboración e utilización de tecnosoles (TEN, mina de Touro) (5 horas).
 
FORMALIZACIÓN DE MATRíCULA: http://www.usc.es/cultura/uveran12cursos.htm
PRAZO MATRÍCULA: ata o 31 de agosto
TASA REDUCIDA PARA ESTUDANTES: 40 euros
Concesión de 1 crédito de libre configuración e diploma de asistencia
 
 
2012: Lodos e solos agrícolas
 
Voltar